Διακοπή λειτουργίας της Υπηρεσίας ηλεκτρονικής υποβολής Εκκαθαριστικής Δήλωσης Φ.Π.Α

2011-02-26 13:15

TAXISnet                                                                                                        25.02.2011
                      

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


Αγαπητοί χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών:

Σας ενημερώνουμε ότι για τεχνικούς λόγους, η υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής της Εκκαθαριστικής Δήλωσης Φ.Π.Α. δεν θα είναι διαθέσιμη από σήμερα 25/02/2011 και ώρα 15:30΄ έως και την Παρασκευή 04/03/2011.

Οι υπόχρεοι για τους οποίους οι καταληκτικές ημερομηνίες εμπίπτουν στο διάστημα αυτό, θα μπορούν να υποβάλουν την εκκαθαριστική τους δήλωση στην αρμόδια  Δ.Ο.Υ.


Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
 

Πηγή: Γ.Γ.Π.Σ.