ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΕΦΚ Α 5053175 ΕΞ 2010 20.12.2010 Κοινοποίηση διατάξεων του νόμου 3899/2010 "Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας"