Αριθμός Πρωτ. ΔΕΦΚ5032945ΕΞ2011 20.07.2011 Κοινοποίηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης αναφορικά με την επιστροφή Ε.Φ.Κ. για το πετρέλαιο κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία.

2011-07-29 15:47

Αριθμός Πρωτ. ΔΕΦΚ5032945ΕΞ2011 20.07.2011 Κοινοποίηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης αναφορικά με την επιστροφή Ε.Φ.Κ. για το πετρέλαιο κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία.