Αριθμός Πρωτ. Δ6Α 1075892 ΕΞ 2011 25.05.2011 ΤΡΟΠΟΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.Δ6Α 1042766 ΕΞ 2011/15-3-2011 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ \"ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

2011-05-27 14:12

Αριθμός Πρωτ. Δ6Α 1075892 ΕΞ 2011 25.05.2011 ΤΡΟΠΟΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.Δ6Α 1042766 ΕΞ 2011/15-3-2011 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ \"ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ( Κ.Β.Σ.)\",ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ.