Αριθ. Πρωτ.:Δ6Α 1042766 ΕΞ 2011 15.03.2011 Ορισμός μελών της Ειδικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής στο Υπουργείο Οικονομικών, για τον έλεγχο των ισχυουσών διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων & Στοιχείων (Κ.Β.Σ.).

2011-03-18 16:02