ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.Δ19Α 5052573 ΕΞ 2010 10.12.2010 Οδηγίες και διευκρινήσεις για τις ρυθμίσεις και διαδικασίες που ισχύουν από 1-1-2011, σχετικά με την υποβολή της Συνοπτικής διασάφησης εξόδου (ΕΧS) και την έξοδο των εμπορευμάτων