Αριθμός Πρωτ. Δ19Α 5029747 ΕΞ 06.06.2011 Πραγματοποίηση πώλησης και εξαγωγής σε τρίτη χώρα στοιχείων της πτωχευτικής περιουσίας από εταιρεία που βρίσκεται εν μέσω πτωχευτικής διαδικασίας.

2011-07-13 15:19

Αριθμός Πρωτ. Δ19Α 5029747 ΕΞ 06.06.2011 Πραγματοποίηση πώλησης και εξαγωγής σε τρίτη χώρα στοιχείων της πτωχευτικής περιουσίας από εταιρεία που βρίσκεται εν μέσω πτωχευτικής διαδικασίας.