ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμός Πρωτ. Δ18Β 5054857 ΕΞ 2010 28.12.2010 Παρέχονται οδηγίες σχετικά με τον υπολογισμό των τελών κυκλοφορίας ΙΧ επιβατικών οχημάτων που τελούν σε καθεστώς προσωρινής εισαγωγής για το έτος 2011, καθώς και τον υπολογισμό