Αριθμός Πρωτ. Δ18Β 5026438 ΕΞ 16.06.2011 Κοινοποίηση του ν.2785/2000 (ΦΕΚ 3/Α΄), με τον οποίο κυρώθηκε το Σύμφωνο για την Πολυεθνική Ειρηνευτική Δύναμη Νοτιοανατολικής Ευρώπης/Ταξιαρχία SEEBRIG και του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου

2011-06-16 15:49

Αριθμός Πρωτ. Δ18Β 5026438 ΕΞ 16.06.2011 Κοινοποίηση του ν.2785/2000 (ΦΕΚ 3/Α΄), με τον οποίο κυρώθηκε το Σύμφωνο για την Πολυεθνική Ειρηνευτική Δύναμη Νοτιοανατολικής Ευρώπης/Ταξιαρχία SEEBRIG και του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στο Σύμφωνο καθώς και του ν.3062/2002 (ΦΕΚ 246/Α΄) που κύρωσε το Τρίτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Συμφωνίας με παροχή οδηγιών για τη χορήγηση δασμοφορολογικών απαλλαγών στα είδη που παραλαμβάνει η Ταξιαρχία και το προσωπικό αυτής.