Αριθμός Πρωτ. Δ18Α5022501ΕΞ2011 18.05.2011Κοινοποίηση Υπουργικής Απόφασης αναφορικά με προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία παραλαβής καυσίμων κινητήρων από τις ξένες διπλωματικές αποστολές και προξενικές αρχές

2011-05-20 12:31

Αριθμός Πρωτ. Δ18Α5022501ΕΞ2011 18.05.2011Κοινοποίηση Υπουργικής Απόφασης αναφορικά με προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία παραλαβής καυσίμων κινητήρων από τις ξένες διπλωματικές αποστολές και προξενικές αρχές καθώς και τους αναγνωρισμένους διεθνείς οργανισμούς με απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για την κίνηση των αυτοκινήτων οχημάτων τους