Αριθ.πρωτ. Δ17Ε 5033060 ΕΞ/2011 29.07.2011 Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α' 152/01.07.2011)

2011-08-03 09:20

Αριθ.πρωτ. Δ17Ε 5033060 ΕΞ/2011 29.07.2011 Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α' 152/01.07.2011)