Αριθμός Πρωτ. Δ17Ε 5036468 ΕΞ 2011 30.08.2011 Κοινοποίηση άρθρου 19 ν. 4002 (ΦΕΚ 180/Α/22-8-2011) σχετικά με θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών- Ειδική ρύθμιση καταβολής επιβαρύνσεων για επαγγελματικά πλοία αναψυχής.

2011-09-01 14:20

Αριθμός Πρωτ. Δ17Ε 5036468 ΕΞ 2011 30.08.2011 Κοινοποίηση άρθρου 19 ν. 4002 (ΦΕΚ 180/Α/22-8-2011) σχετικά με θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών- Ειδική ρύθμιση καταβολής επιβαρύνσεων για επαγγελματικά πλοία αναψυχής.