ΑΡ. ΠΡΩΤ. Δ12Β 1046572 ΕΞ 2011 24.03.2011 Ενημέρωση σχετικά με την παράταση υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2011 για τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

2011-04-05 14:11

ΑΡ. ΠΡΩΤ. Δ12Β 1046572 ΕΞ 2011 24.03.2011 Ενημέρωση σχετικά με την παράταση υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2011 για τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.