Αριθμός Πρωτ. Δ12 1032193 ΕΞ 2011 28.02.2011 Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2011 καθώς και της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2011 για ορισμένες κατηγορίες υποχρέων.

2011-03-18 11:27