Τα Προβλήματα και άνιση μεταχείριση των φορολογούμενων που επιλέγουν να κάνουν αυτοέλεγχο συμφώνα με τον ν. 3296/2004 συνεχίζονται.

2011-06-27 17:00

 

     Οι σχετικές διατάξεις του ν. 3296/2004, και οι ερμηνευτικές οδηγίες  των ΠΟΛ 1191/2010 και 1128/2011 δεν μπορούν να δώσουν απαντήσεις στα ερωτήματα των φορολογούμενων για άνιση μεταχείριση κατά την διαδικασία υπαγωγής τους στον αυτοέλεγχο.

Για την απόδειξη της άνισης αντιμετώπισης θα κάνουμε το εξής παράδειγμα:

Τα οικονομικά δεδομένα τους  είναι τα εξής:

Έχουμε δύο φορολογούμενους τον Α) και τον Β) που έχουν το ίδιο αντικείμενο εργασιών και ΜΣΚΚ 25% και συντελεστή αναγωγής 1,33333 {100/(100-25)}. Και έχουν μεταφέρει  και οι δύο πιστωτικό υπόλοιπο από προηγούμενη ανέλεγκτη χρήση 2009 ποσό 4.000,00 ευρώ.

Και οι δύο έχουν κόστος πωληθέντων 80.000,00 ευρώ στον υψηλό συντελεστή πχ.23%

Ο Α) έχει ακαθάριστα έσοδα βάσει βιβλίων 106.666,40 ευρώ όλα στον υψηλό συντελεστή πχ.23%

Ο Β) έχει ακαθάριστα έσοδα βάσει βιβλίων 100.000,00 ευρώ όλα στον υψηλό συντελεστή πχ.23%

Κάνουμε αυτοέλεγχο στον Α)

80.000,00 Χ 1,33333 = 106.666,40 ευρώ βλέπουμε ότι τα ακαθάριστα έσοδα αυτοελέγχου είναι ίσα με τα  ακαθάριστα έσοδα βάσει βιβλίων άρα δεν προκύπτει υποχρέωση υποβολής του ειδικού σημειώματος αυτοελέγχου ΦΠΑ όταν δεν υφίστανται διαφορές ακαθαρίστων εσόδων ή και μετακύλισης ΦΠΑ.

Κάνουμε αυτοέλεγχο στον Β)

80.000,00 Χ 1,33333 = 106.666,40 ευρώ βλέπουμε ότι τα ακαθάριστα έσοδα αυτοελέγχου είναι μεγαλύτερα  από τα  ακαθάριστα έσοδα βάσει βιβλίων άρα προκύπτει υποχρέωση υποβολής του ειδικού σημειώματος αυτοελέγχου ΦΠΑ όταν υφίστανται διαφορές ακαθαρίστων εσόδων ή και μετακύλισης ΦΠΑ.

Κάνουμε τώρα το ειδικό σημείωμα αυτοελέγχου ΦΠΑ για τον Β)

106.666,40 – 100.000,00 = 6.666,40 Χ 23% =  1.533,27 ευρώ 

Συν πιστωτικό 2009 ποσό                          +   4.000,00 ευρώ

Σύνολο για καταβολή                                     5.533,27 ευρώ

    Βλέπουμε ότι ο Β) υποχρεώθηκε στην καταβολή του πιστωτικού ΦΠΑ 2009 ποσό 4.000,00 ευρώ ενώ ο Α) με το κενό του νομοθέτη να μην υποχρεώνεται στην καταβολή του πιστωτικού ΦΠΑ 2009 αλλά να έχει τα ευεργετήματα του ν.3296/2004.

    Η γνώμη μας είναι όχι στην υποχρέωση του Α) για την καταβολή του πιστωτικού ΦΠΑ 2009, αλλά στην κατάργηση της σχέσης πιστωτικού ΦΠΑ 2009 και σημείωμα αυτοελέγχου ΦΠΑ ν.3296/2004 και τακτοποίηση του πιστωτικού ΦΠΑ στην περαίωση των εν λόγω χρήσεων.

    Ο αυτοέλεγχος ν.3296/2004 θα πρέπει να στηριχθεί γιατί είναι το μοναδικό εργαλείο για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που αποδεικνύουν στο κράτος  την φορολογική τους συμμόρφωση και ειδικά τώρα που το υπουργείο οικονομικών μέρα με την μέρα υιοθετεί και νέα τεκμήρια διαβίωσης.

    Η αναμόρφωση των ΜΣΚΚ και των δαπανών που προσδιορίζουν τα ακαθάριστα έσοδα του αυτοελέγχου είναι απαραίτητη αλλά και του ορίου ακαθαρίστων εσόδων που εντάσσονται στο μέτρο του αυτοελέγχου θα πρέπει να εξετασθούν ώστε να συνεχισθεί η σωστή πορεία του μετά και την ΠΟΛ 1008/2011 ώστε να μην ψάχνουμε για νέα επαγγελματικά τεκμήρια διαβίωσης σε λίγο καιρό.

TAXnews Team                

Δε βρέθηκαν σχόλια.