Συχνές Ερωτήσεις για την Απογραφή προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α α΄και β΄βαθμού.

2010-06-29 11:40

1. Από ποια ημερομηνία μπορώ να ξεκινήσω να απογράφομαι;

Οι υπόχρεοι μπορούν να απογραφούν από την 1η Ιουλίου έως και την καταληκτική ημερομηνία σύμφωνα με το ΑΦΜ τους.

2. Έως πότε μπορώ να απογραφώ;

Η απογραφή αρχίζει για όλους την 1η Ιουλίου 2010. Οι υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους απογράφονται μέχρι τις 5 Ιουλίου 2010.Όλοι οι υπόλοιποι υπόχρεοι απογράφονται, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίου του ΑΦΜ τους, έως και τις:

  • 12 Ιουλίου, για ΑΦΜ που λήγει σε 1
  • 13 Ιουλίου, για ΑΦΜ που λήγει σε 2
  • 14 Ιουλίου, για ΑΦΜ που λήγει σε 3
  • 15 Ιουλίου, για ΑΦΜ που λήγει σε 4
  • 16 Ιουλίου, για ΑΦΜ που λήγει σε 5
  • 19 Ιουλίου, για ΑΦΜ που λήγει σε 6
  • 20 Ιουλίου, για ΑΦΜ που λήγει σε 7
  • 21 Ιουλίου, για ΑΦΜ που λήγει σε 8
  • 22 Ιουλίου, για ΑΦΜ που λήγει σε 9
  • 23 Ιουλίου, για ΑΦΜ που λήγει σε 0

3. Πώς θα απογραφώ;

Απογραφόμαστε όλοι ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας http://apografi.gov.gr, διαβάζοντας τις αναλυτικές οδηγίες που περιέχονται στη σελίδα για τη συμπλήρωση των πεδίων.

4. Δεν έχω καλή γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Πώς θα απογραφώ;

Η απογραφή και η καταχώριση της στο http://apografi.gov.gr αποτελεί ατομική υποχρέωση κάθε αμειβομένου από το Δημόσιο. Οι υπόχρεοι που δεν μπορούν να απογραφούν, θα βοηθηθούν από την ομάδα υποστήριξης της υπηρεσίας τους.

5. Κατά το χρονικό διάστημα της απογραφής θα βρίσκομαι σε διακοπές. Πώς θα απογραφώ;

Οι υπόχρεοι που πρόκειται να βρίσκονται σε άλλο τόπο, π.χ. σε διακοπές και δεν έχουν πρόσβαση σε υπολογιστή ή δεν μπορούν να απογραφούν μόνοι τους, θα μπορούν να βοηθηθούν για την εισαγωγή των στοιχείων τους από την ομάδα υποστήριξης οποιασδήποτε δημόσιας υπηρεσίας του τόπου που βρίσκονται.

Είναι όμως προτιμότερο σε αυτή την περίπτωση να υποβάλλουν, πριν την αναχώρησή τους από την υπηρεσία, Αίτηση Απογραφής προς τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικού/ Προσωπικού της υπηρεσίας που υπηρετούν ή το νόμιμο αναπληρωτή του, μαζί με το Έντυπο Απογραφής το οποίο θα έχουν συμπληρώσει χειρόγραφα. Έτσι, θα απογραφούν ηλεκτρονικά με ευθύνη του αρμόδιου προϊσταμένου και όταν θα επιστρέψουν στην υπηρεσία τους, θα λάβουν τον Αποδεικτικό Κωδικό Απογραφής.

6. Είμαι στο εξωτερικό και δεν μπορώ να γράψω στον υπολογιστή με ελληνικούς χαρακτήρες.

Μπορείτε να καταχωρήσετε τα στοιχεία σας με αγγλικούς χαρακτήρες (greeklish).

7. Δεν έχω αριθμό μητρώου/ κωδικό μισθοδοσίας και δεν μπορώ να συμπληρώσω το ανάλογο πεδίο.

Σε περίπτωση που δεν έχετε αριθμό μητρώου ή κωδικό μισθοδοσίας δεν συμπληρώνετε το πεδίο αυτό.

8. Είμαι συνταξιούχος. Πρέπει να απογραφώ;

Όχι. Απογράφονται μόνο οι εν ενεργεία υπάλληλοι.

9. Στο πεδίο e-mail πρέπει να βάλω το υπηρεσιακό μου e-mail;

Μπορείτε να δηλώσετε οποιοδήποτε e-mail, είτε είναι υπηρεσιακό, είτε προσωπικό, ή ανήκει σε πρόσωπο της απόλυτης εμπιστοσύνης του υπόχρεου (π.χ. σύζυγο, τέκνο).

10. Τι θα κάνω σε περίπτωση λάθους;

Σε περίπτωση λάθους, μπορείτε να ξανακάνετε εισαγωγή των στοιχείων από την αρχή. Το σύστημα θα συγκρίνει τις δύο εγγραφές και αν η μία επικαλύπτει την άλλη (πχ. απλά προστέθηκαν στοιχεία που δεν είχαν εισαχθεί την πρώτη φορά), τότε το σύστημα αποθηκεύει την πληρέστερη εγγραφή. Εάν γίνει μεταβολή στοιχείων, τότε ο υπόχρεος θα ενημερωθεί προκειμένου να επιλέξει μία από τις εγγραφές ως ορθή. Διόρθωση μπορεί να γίνει μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία απογραφής, ανάλογα με το ΑΦΜ του υπόχρεου.

11. Δεν έχω αριθμό ταυτότητας. Τι θα συμπληρώσω στο πεδίο “Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας”;

Εάν δεν έχετε ταυτότητα, συμπληρώνετε τον αριθμό του διαβατηρίου σας.

12. Τι συμπληρώνω στο πεδίο “τύπος πτυχίου”;

Στο πεδίο αυτό συμπληρώνετε “πτυχίο”, “μεταπτυχιακό” ή “διδακτορικό”.

13. Είμαι συμβασιούχος σταζ (stage). Πρέπει να απογραφώ?

Όχι, γιατί δεν έχετε σχέση εργασίας αλλά πρόκειται για πρακτική άσκηση.

14. Οι αναπληρωτές καθηγητές απογράφονται?

Απογράφεστε μόνο εάν η σύμβασή σας είναι ενεργή κατά το διάστημα της απογραφής. Εάν η σύμβασή σας έχει λήξει δεν απογράφεστε.

15. Οι υπάλληλοι που υπέβαλαν και τη δεύτερη αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ η πράξη λύσης της υπαλληλικής σχέσης, πρέπει να απογραφούν;

Όχι, οι υπάλληλοι αυτοί δεν απογράφονται δεδομένου ότι έχει πλέον λυθεί η υπαλληλική σχέση τους με την υπηρεσία. Η δημοσίευση στο ΦΕΚ έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα.

16. Τα πτυχία που καταχωρούνται είναι μόνο αυτά που "σχετίζονται" με την υπηρεσιακή μας κατάσταση ή είναι δυνατόν να καταχωρηθούν και άλλα πτυχία τα οποία κατέχουμε αλλά δεν έχουμε χρησιμοποιήσει υπηρεσιακά;

Καταχωρούμε όλα τα πτυχία, είτε προβλέπονται ως τυπικό προσόν διορισμού στον κλάδο τους, είτε όχι.

17. Στο πεδίο "ΓΝΩΣΕΙΣ & ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ" οι καταχωρήσεις για την Ξένη Γλώσσα και την Εξοικείωση με Η/Υ θα πρέπει να προκύπτουν από επίσημα πιστοποιητικά;

Μπορεί να καταχωρήσει ο καθένας το επίπεδο γνώσης του.

18. Είμαι μόνιμος υπάλληλος σε φορέα που τώρα είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (π.χ. Ανώνυμη Εταιρία) του δημοσίου, ο οποίος όμως πριν ήταν Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Πρέπει να απογραφώ;

Όχι, δεδομένου ότι ο Ν.3845/2010 προβλέπει την απογραφή του πάσης φύσεως προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. και όχι του προσωπικού των Ν.Π.Ι.Δ.

19. Προέρχομαι από την Ολυμπιακή και βρίσκομαι σε διαδικασία μεταφοράς στο δημόσιο. Πρέπει να απογραφώ;

Όχι, καθόσον η διαδικασία μεταφοράς δεν έχει ολοκληρωθεί με δημοσίευση της πράξης στο ΦΕΚ.

20. Το προσωπικό των Δημοτικών Επιχειρήσεων απογράφεται;

Όχι, το προσωπικό αυτό δεν απογράφεται, δεδομένου ότι ο Ν.3845/2010 προβλέπει την απογραφή του πάσης φύσεως προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. και όχι το προσωπικό των Ν.Π.Ι.Δ., όπως είναι οι δημοτικές επιχειρήσεις.

21. Διαθέτω 2 ΑΦΜ, ένα ατομικό και ένα από κοινού με τον/την σύζυγό μου. Ποιο πρέπει να καταχωρίσω στο πεδίο ΑΦΜ;

Θα πρέπει να καταχωρίσετε το ατομικό σας ΑΦΜ.

22. Τα μέλη των Δημοτικών και Νομαρχιακών Συμβουλίων απογράφονται;

Ναι, απογράφονται όλοι τα αιρετά όργανα των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού.