Συχνές Ερωτήσεις για την Απογραφή προσωπικού δημοσίου

2010-07-13 16:25

 

1. Από ποια ημερομηνία μπορώ να ξεκινήσω να απογράφομαι;

Οι υπόχρεοι μπορούν να απογραφούν από την 12η Ιουλίου έως και την καταληκτική ημερομηνία σύμφωνα με το ΑΦΜ τους. Ειδικά για τους υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η απογραφή θα διενεργηθεί από 7 έως 9 Ιουλίου 2010. Μέχρι τις 7 Ιουλίου, η εφαρμογή θα χρησιμοποιείται μόνο κατόπιν προσκλήσεως σε επιλεγμένους χρήστες ή ομάδες χρηστών.


2. Έως πότε μπορώ να απογραφώ;

H απογραφή αρχίζει για όλους την 12η Ιουλίου 2010. Οι υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους θα απογραφούν από 7 έως 9 Ιουλίου 2010. Μέχρι τις 7 Ιουλίου, η εφαρμογή θα χρησιμοποιείται μόνο κατόπιν προσκλήσεως σε επιλεγμένους χρήστες ή ομάδες χρηστών. Όλοι οι υπόλοιποι υπόχρεοι απογράφονται, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίου του ΑΦΜ τους, έως και τις:

  • 12 Ιουλίου, για ΑΦΜ που λήγει σε 1

  • 13 Ιουλίου, για ΑΦΜ που λήγει σε 2

  • 14 Ιουλίου, για ΑΦΜ που λήγει σε 3

  • 15 Ιουλίου, για ΑΦΜ που λήγει σε 4

  • 16 Ιουλίου, για ΑΦΜ που λήγει σε 5

  • 19 Ιουλίου, για ΑΦΜ που λήγει σε 6

  • 20 Ιουλίου, για ΑΦΜ που λήγει σε 7

  • 21 Ιουλίου, για ΑΦΜ που λήγει σε 8

  • 22 Ιουλίου, για ΑΦΜ που λήγει σε 9

  • 23 Ιουλίου, για ΑΦΜ που λήγει σε 0


3. Πώς θα απογραφώ;

Απογραφόμαστε όλοι ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας http://apografi.gov.gr, διαβάζοντας τις αναλυτικές οδηγίες που περιέχονται στη σελίδα για τη συμπλήρωση των πεδίων.


4. Δεν έχω καλή γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Πώς θα απογραφώ;

Η απογραφή και η καταχώριση της στο http://apografi.gov.gr αποτελεί ατομική υποχρέωση κάθε αμειβομένου από το Δημόσιο. Οι υπόχρεοι που δεν μπορούν να απογραφούν, θα βοηθηθούν από την ομάδα υποστήριξης της υπηρεσίας τους.


5. Κατά το χρονικό διάστημα της απογραφής θα βρίσκομαι σε διακοπές. Πώς θα απογραφώ;

Οι υπόχρεοι που πρόκειται να βρίσκονται σε άλλο τόπο, π.χ. σε διακοπές και δεν έχουν πρόσβαση σε υπολογιστή ή δεν μπορούν να απογραφούν μόνοι τους, θα μπορούν να βοηθηθούν για την εισαγωγή των στοιχείων τους από την ομάδα υποστήριξης οποιασδήποτε δημόσιας υπηρεσίας του τόπου που βρίσκονται.

Είναι όμως προτιμότερο σε αυτή την περίπτωση να υποβάλλουν, πριν την αναχώρησή τους από την υπηρεσία, Αίτηση Απογραφής προς τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικού/ Προσωπικού της υπηρεσίας που υπηρετούν ή το νόμιμο αναπληρωτή του, μαζί με το Έντυπο Απογραφής το οποίο θα έχουν συμπληρώσει χειρόγραφα. Έτσι, θα απογραφούν ηλεκτρονικά με ευθύνη του αρμόδιου προϊσταμένου και όταν θα επιστρέψουν στην υπηρεσία τους, θα λάβουν τον Αποδεικτικό Κωδικό Απογραφής.


6. Είμαι στο εξωτερικό και δεν μπορώ να γράψω στον υπολογιστή με ελληνικούς χαρακτήρες.

Μπορείτε να καταχωρήσετε τα στοιχεία σας με αγγλικούς χαρακτήρες (greeklish).


7. Δεν έχω αριθμό μητρώου/ κωδικό μισθοδοσίας και δεν μπορώ να συμπληρώσω το ανάλογο πεδίο.

Σε περίπτωση που δεν έχετε αριθμό μητρώου ή κωδικό μισθοδοσίας δεν συμπληρώνετε το πεδίο αυτό.


8. Είμαι συνταξιούχος. Πρέπει να απογραφώ;

Όχι. Απογράφονται μόνο οι εν ενεργεία υπάλληλοι.


9. Στο πεδίο e-mail πρέπει να βάλω το υπηρεσιακό μου e-mail;

Μπορείτε να δηλώσετε οποιοδήποτε e-mail, είτε είναι υπηρεσιακό, είτε προσωπικό, ή ανήκει σε πρόσωπο της απόλυτης εμπιστοσύνης του υπόχρεου (π.χ. σύζυγο, τέκνο).


10. Τι μπορώ να κάνω σε περίπτωση που υποβάλλω την ηλεκτρονική φόρμα απογραφής αλλά έχω καταχωρίσει κάποιο ή κάποια λανθασμένα στοιχεία;

Σε περίπτωση που έχετε υποβάλει κάποιο/α λανθασμένο/α στοιχείο/α θα πρέπει να επαναλάβετε από την αρχή όλη τη διαδικασία. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εισέλθετε ξανά στην εφαρμογή και να συμπληρώσετε εξ' αρχής όλα τα απαιτούμενα πεδία με τα ορθά στοιχεία σας.


11. Δεν έχω αριθμό ταυτότητας. Τι θα συμπληρώσω στο πεδίο “Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας”;

Εάν δεν έχετε ταυτότητα, συμπληρώνετε τον αριθμό του διαβατηρίου σας.


12. Τι συμπληρώνω στο πεδίο “τύπος πτυχίου”;

Στο πεδίο αυτό συμπληρώνετε "Απολυτήριο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης'', "Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας/Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευση", “πτυχίο”, “μεταπτυχιακό” ή “διδακτορικό”.


13. Είμαι συμβασιούχος σταζ (stage). Πρέπει να απογραφώ?

Όχι, γιατί δεν έχετε σχέση εργασίας αλλά πρόκειται για πρακτική άσκηση.


14. Οι αναπληρωτές καθηγητές απογράφονται?

Απογράφεστε μόνο εάν η σύμβασή σας είναι ενεργή κατά το διάστημα της απογραφής. Εάν η σύμβασή σας έχει λήξει δεν απογράφεστε.


15. Οι υπάλληλοι που υπέβαλαν και τη δεύτερη αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ η πράξη λύσης της υπαλληλικής σχέσης, πρέπει να απογραφούν;

Όχι, οι υπάλληλοι αυτοί δεν απογράφονται δεδομένου ότι έχει πλέον λυθεί η υπαλληλική σχέση τους με την υπηρεσία. Η δημοσίευση στο ΦΕΚ έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα.


16. Τα πτυχία που καταχωρούνται είναι μόνο αυτά που "σχετίζονται" με την υπηρεσιακή μας κατάσταση ή είναι δυνατόν να καταχωρηθούν και άλλα πτυχία τα οποία κατέχουμε αλλά δεν έχουμε χρησιμοποιήσει υπηρεσιακά;

Καταχωρούμε όλα τα πτυχία, είτε προβλέπονται ως τυπικό προσόν διορισμού στον κλάδο τους, είτε όχι.


17. Είμαι μόνιμος υπάλληλος σε φορέα που τώρα είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (π.χ. Ανώνυμη Εταιρία) του δημοσίου, ο οποίος όμως πριν ήταν Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Πρέπει να απογραφώ;

Όχι, δεδομένου ότι ο Ν.3845/2010 προβλέπει την απογραφή του πάσης φύσεως προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. και όχι του προσωπικού των Ν.Π.Ι.Δ.


18. Προέρχομαι από την Ολυμπιακή και βρίσκομαι σε διαδικασία μεταφοράς στο δημόσιο. Πρέπει να απογραφώ;

Όχι, καθόσον η διαδικασία μεταφοράς δεν έχει ολοκληρωθεί με δημοσίευση της πράξης στο ΦΕΚ.


19. Το προσωπικό των Δημοτικών Επιχειρήσεων απογράφεται;

Όχι, το προσωπικό αυτό δεν απογράφεται, δεδομένου ότι ο Ν.3845/2010 προβλέπει την απογραφή του πάσης φύσεως προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. και όχι το προσωπικό των Ν.Π.Ι.Δ., όπως είναι οι δημοτικές επιχειρήσεις.


20. Διαθέτω 2 ΑΦΜ, ένα ατομικό και ένα από κοινού με τον/την σύζυγό μου. Ποιο πρέπει να καταχωρίσω στο πεδίο ΑΦΜ;

Θα πρέπει να καταχωρίσετε το ατομικό σας ΑΦΜ.


21. Τα μέλη των Δημοτικών και Νομαρχιακών Συμβουλίων απογράφονται;

Ναι, απογράφονται όλοι τα αιρετά όργανα των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού.


22. Είμαι αποσπασμένος στο Δημόσιο αλλά η οργανική μου θέση είναι σε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και λαμβάνω μισθό ή επίδομα από το Δημόσιο. Πρέπει να απογραφώ;

Ναι, δεδομένου ότι λαμβάνετε αποδοχές από το Δημόσιο.


23. Μπορώ να απογραφώ μετά την καταληκτική ημερομηνία απογραφής που προκύπτει από το ΑΦΜ μου;

Όχι, δεδομένου ότι οι καταληκτικές ημερομηνίες προβλέπονται από την υπ΄αριθμ. 2/37345/0004/4-6-2010 (ΦΕΚ Β/784) Κοινή Υπουργική Απόφαση, σύμφωνα με την οποία διενεργείται η απογραφή.


24. Πού μπορώ να απευθυνθώ εάν δεν βρίσκω την απάντηση στις Συχνές Ερωτήσεις;

Μπορείτε να απευθυνθείτε στον αριθμό τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πολιτών 1500.


25. Είμαι δημόσιος υπάλληλος αλλά είμαι αποσπασμένος σε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Πρέπει να απογραφώ;

Ναι, δεδομένου ότι η απόσπαση αποτελεί προσωρινή αλλαγή της υπηρεσιακής σας κατάστασης. Βεβαίως θα μπορείτε να υποστηριχθείτε για την απογραφή σας από την Υπηρεσία που ανήκετε οργανικά.


26. Πώς απογράφονται οι αλλοδαποί υπάλληλοι που υπηρετούν στις ελληνικές πρεσβείες του εξωτερικού;

Για να γίνει η απογραφή των υπαλλήλων θα πρέπει στο πεδίο ΑΦΜ να συμπληρωθεί ο αριθμός 000000024 και στο πεδίο “Επίθετο” που βρίσκεται στην ομάδα Α “Επιβεβαίωση ταυτότητας- Ταυτοποίηση στοιχείων” να συμπληρωθεί η λέξη “Αλλοδαπός”. Τα πεδία μπορούν να συμπληρωθούν και με λατινικούς χαρακτήρες.


27. Τι συμπληρώνω στο πεδίο φορέας οργανικής θέσης;

Συμπληρώνετε την υπηρεσία στην οποία ανήκετε οργανικά. Εάν προέρχεστε από μετάταξη ή μεταφορά, συμπληρώνετε την υπηρεσία στην οποία έχετε μεταταγεί και όχι τον φορέα που ανήκατε πριν την μετάταξη. Στην περίπτωση που είσαστε αποσπασμένος εδώ συμπληρώνετε την υπηρεσία από την οποία προέρχεστε.


28. Το επίθετο που αναγράφεται στην ταυτότητά μου είναι διαφορετικό από αυτό που αναγράφεται στο εκκαθαριστικό της μισθοδοσίας μου. Ποιο επίθετο θα συμπληρώσω στο πεδίο “Προσωπικά στοιχεία-Επώνυμο”;

Θα συμπληρώσετε το επίθετο όπως ακριβώς αναγράφεται στο εκκαθαριστικό της μισθοδοσίας σας ακόμα και αν είναι διαφορετικό από το αναγραφόμενο στην ταυτότητά σας.


29. Είμαι υπάλληλος ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Τι πρέπει να συμπληρώσω στο πεδίο “βαθμός”;

Εάν έχετε ενταχθεί σε βαθμό, τότε συμπληρώνετε το εν λόγω πεδίο με το βαθμό σας. Εάν ακόμα δεν έχετε ενταχθεί σε βαθμό, τότε επιλέγετε “υπόχρεοι που δεν εντάσσονται ή δεν έχουν ενταχθεί σε βαθμό”.

30. Είμαι αποσπασμένος και έχω 2 αριθμούς μητρώου μισθοδοσίας. Ποιόν από τους δύο πρέπει να καταχωρήσω στο πεδίο “Αρ. μητρώου μισθοδοσίας ή υπαλλήλου”;

Σε αυτή την περίπτωση συμπληρώνετε τον αριθμό μητρώου μισθοδοσίας του φορέα που ανήκετε οργανικά.


31. Τι μπορώ να κάνω σε περίπτωση που υποβάλλω την ηλεκτρονική φόρμα απογραφής αλλά έχω καταχωρίσει ελλιπή στοιχεία;

Σε περίπτωση που ολοκληρώσατε την απογραφή ενώ δεν είχατε συγκεντρώσει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία από πριν και έτσι τα στοιχεία που συμπληρώσατε είναι ελλιπή, μπορείτε να επαναλάβετε από την αρχή όλη τη διαδικασία. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εισέλθετε ξανά στην εφαρμογή και να συμπληρώσετε εξ' αρχής όλα τα απαιτούμενα πεδία με τα πλήρη στοιχεία σας.


32. Είμαι υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ. Πρέπει να καταχωρήσω στα πτυχία και το απολυτήριο Λυκείου;

Όχι, δεν χρειάζεται να καταχωρήσετε το απολυτήριο Λυκείου.

33. Είμαι υπάλληλος της κατηγορίας ΥΕ. Τι πρέπει να καταχωρήσω στο πεδίο "τύπος πτυχίου";

Εάν οι διαθέσιμες επιλογές δεν σας καλύπτουν, συμπληρώνετε με ελεύθερο κείμενο τον τίτλο που διαθέτετε.


34. Τι συμπληρώνω στο πεδίο "θέση ευθύνης";

Συμπληρώνετε με ελεύθερο κείμενο τον τίτλο της θέσης ευθύνης που κατέχετε, π.χ. προϊστάμενος τμήματος.


35. Σε περίπτωση που έχει γίνει εξομοίωση του πτυχίου σε 4ετούς φοίτησης καταχωρώ και τα δύο πτυχία ή μόνο το δεύτερο;

Καταχωρείτε το δεύτερο πτυχίο.


36. Εργάζομαι χωρίς σύμβαση με ασφαλιστικά μέτρα. Πρέπει να απογραφώ; Εάν ναι τι πρέπει να συμπληρώσω στο πεδίο “οργανική θέση”, “φορέας απασχόλησης” και “φορέας οργανικής θέσης”;

Ναι, πρέπει να απογραφείτε. Στο πεδίο εργασιακή σχέση θα καταχωρηθεί το είδος της σύμβασης που αναγράφεται στην απόφαση για τα ασφαλιστικά μέτρα και στα πεδία φορέας απασχόλησης και φορέας οργανικής θέσης θα συμπληρωθεί ο φορέας που απασχολείστε.


37. Όσοι κάνουν πρακτική άσκηση απογράφονται;

Όχι, όσοι κάνουν πρακτική άσκηση δεν απογράφονται.


38. Είναι υποχρεωτικό να καταχωρήσω και κινητό αριθμό τηλεφώνου και e-mail;

Είναι υποχρεωτικό να καταχωρήσετε τουλάχιστον ένα από τα δύο στοιχεία.


39. Εκπαιδευτικός που έχει πάρει μετάθεση ποια ταχυδρομική διεύθυνση απασχόλησης πρέπει να δηλώσει; αυτή που ήταν μέχρι πρόσφατα ή τη νέα ταχυδρομική διεύθυνση στην οποία θα υπάγεται;

Θα δηλώσει την νέα ταχυδρομική διεύθυνση εργασίας.


40. Έχω διοριστεί σε προσωποπαγή θέση. Τι συμπληρώνω στο Φορέας Οργανικής Θέσης;

Συμπληρώνετε το φορέα στον οποίο υπηρετείτε σε προσωποπαγή θέση, δεδομένου ότι η προσωποπαγής θέση είναι οργανική θέση στο φορέα στον οποίο έχει συσταθεί.


41. Τι συμπληρώνω στο πεδίο “τίτλος πτυχίου”;

Εάν στο πτυχίο σας αναγράφεται τίτλος, συμπληρώνετε τον τίτλο αυτό. Εάν δεν αναγράφεται τίτλος πτυχίου, τότε στο σχετικό πεδίο τίθεται παύλα (-).

42. Τι συμπληρώνω στο πεδίο “υπηρεσία”;

Το πεδίο αυτό συμπληρώνεται ως εξής: α) Οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε φορείς που δεν έχουν περιφερειακές υπηρεσίες βάζουν στο πεδίο Υπηρεσία μία παύλα (-). β) Οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε περιφερειακές υπηρεσίες υπουργείων (πχ ΔΟΥ, Εφορείες αρχαιοτήτων κλπ) πληκτρολογούν την περιφερειακή υπηρεσία, πχ. “ΔΟΥ Αργυρούπολης” γ) Οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε περιφερειακές υπηρεσίες Ν.Π.Δ.Δ. (πχ. ΙΚΑ, ΟΑΕΕ) πληκτρολογούν την περιφερειακή υπηρεσία πχ. “Ι.Κ.Α Γλυφάδας” ή “Ο.Α.Ε.Ε. Αλεξανδρούπολης” δ) Οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε Ν.Π.Δ.Δ των Ο.Τ.Α. πληκτρολογούν το συγκεκριμένο Ν.Π.Δ.Δ. που υπηρετούν καθώς και τον Ο.Τ.Α. στον οποίο ανήκει το Ν.Π.Δ.Δ. αυτό πχ “Β΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Βύρωνα”


43. Το ΑΦΜ μου λήγει σε 1 ή 2 ή 3. Από πότε μπορώ να ξεκινήσω να απογράφομαι;

Το σύστημα είναι ήδη ανοικτό και μπορείτε να απογράφεστε μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία σύμφωνα με το ΑΦΜ σας, τόσο κατά τις απογευματινές ώρες, όσο και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, εκτός βέβαια μικρού χρονικού διαστήματος (κυρίως 16.00 με 18.00) που το σύστημα κλείνει για λόγους συντήρησης.


44. Μπήκα στο σύστημα πριν τις 12 Ιουλίου και ολοκλήρωσα την απογραφή μου. Η απογραφή μου είναι οριστική;

Για όσους υπόχρεους έχουν απογραφεί πριν τις 12/7/2010, η απογραφή τους είναι οριστική. Σε περίπτωση που υπάρχουν τυχόν ελλείψεις, θα ειδοποιηθούν για τη συμπλήρωσή τους.Για όσους υπόχρεους έχουν απογραφεί πριν τις 12/7/2010, η απογραφή τους είναι οριστική. Σε περίπτωση που υπάρχουν τυχόν ελλείψεις, θα ειδοποιηθούν για τη συμπλήρωσή τους.

 

45. Στο αρχικό έντυπο προετοιμασίας υπήρχε ομάδα «Δεξιότητες» και ομάδα «Προτιμήσεις» προς συμπλήρωση, δεν εμφανίστηκαν ωστόσο κατά την online απογραφή μου. Πρέπει να συμπληρώσω κάτι παραπάνω; (Κατηγορία 3)

Τα πεδία αυτά αφαιρέθηκαν. Συμπληρώνετε μόνο τα πεδία που εμφανίζονται τώρα στην ηλεκτρονική φόρμα απογραφής.


46. Είμαι υπάλληλος σε Ν.Π.Ι.Δ. Απογράφομαι; (Κατηγορία 1)

Όχι, το προσωπικό των Ν.Π.Ι.Δ. δεν απογράφεται. Απογράφονται μόνο οι υπάλληλοι των Ν.Π.Ι.Δ. που είναι αποσπασμένοι στο δημόσιο και λαμβάνουν μισθό ή επίδομα από το δημόσιο.


47. Είμαι καθηγητής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ολοκλήρωσα της απογραφή μου πριν τις 12 Ιουλίου και πήρα κωδικό. Στην επιλογή κλάδος έβαλα εκπαιδευτικό προσωπικό δημόσιας εκπαίδευσης και στην ειδικότητα φυσικός. Εκ των υστέρων άκουσα ότι υπήρχε στον κλάδο η επιλογή  «καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» που όμως δεν είδα. Πειράζει ή πρέπει να επαναλάβω τη διαδικασία; (Κατηγορία 1)

Όχι, δεν χρειάζεται να επαναλάβετε τη διαδικασία. Στην περίπτωση που χρειαστεί οποιαδήποτε διευκρίνιση, θα ενημερωθείτε σχετικά.


48. Εισάγοντας τα στοιχεία μου έλαβα στο τέλος έναν κωδικό από το σύστημα. Αυτό σημαίνει ότι έχω απογραφεί; (Κατηγορία 4)

Ναι, ο κωδικός αυτός είναι το αποδεικτικό σας.


49. Πώς καταχωρώ τα στοιχεία του πεδίου Τίτλοι Σπουδών; Όσες φορές έλεγξα τα στοιχεία πριν την οριστική υποβολή της φόρμας απογραφής πάντοτε τα στοιχεία σπουδών δεν τα εμφάνιζε. (Κατηγορία 4)

Τα στοιχεία σπουδών τα προσθέτετε στην φόρμα πατώντας το κουμπί ΠΡΟΣΘΗΚΗ που βρίσκεται από κάτω και αναμένετε να εμφανιστούν παρακάτω.


50. Ο αριθμός στο πεδίο "ΤΕΚΝΑ" αναφέρεται μόνο σε τέκνα ή και σε προστατευόμενα μέλη; (Κατηγορία 3).

Ο αριθμός στο Πεδίο «ΤΕΚΝΑ» αναφέρεται μόνο σε τέκνα.


51. Είμαι εκπαιδευτικός και Ιερέας. Κύριος φορέας μισθοδοσίας είναι το λειτούργημά μου ως εκπαιδευτικός. Κάνω διπλή απογραφή; Ποιον αριθμό μισθοδοσίας καταχωρώ; (Κατηγορία 3).

Απογράφεστε μια φορά, ηλεκτρονικά. Στον κωδικό μισθοδοσίας καταχωρείτε τον κωδικό μισθοδοσίας που έχετε ως εκπαιδευτικός.


52. 1.Έχω οργανική θέση σε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) και είμαι αποσπασμένος στο Δημόσιο. Στο πεδίο «Φορέας Οργανικής Θέσης» δεν περιέχονται τα Ν.Π.Ι.Δ. Πώς θα δηλώσω το Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκω; (Κατηγορία 3).

Θα μεταβείτε στο πεδίο «Δημόσια Υπηρεσία» και θα επιλέξετε το Υπουργείο από το οποίο εποπτεύεται στο Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκετε, π.χ. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στην επιλογή «Υπηρεσία» και θα πληκτρολογήσετε την ονομασία του Ν.Π.Ι.Δ., πχ, «Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.)». ακολούθως αι καταχωρίσετε τα στοιχεία της υπηρεσίας που είστε αποσπασμένος στο πεδίο «Φορέας Απασχόλησης».


53. Είμαι εκπαιδευτικός και υπηρετώ σε σχολική μονάδα. Τι πρέπει να συμπληρώσω στο πεδίο «Φορέας Απασχόλησης»; (Κατηγορία 3)

Στο πεδίο «Φορέας Οργανικής Θέσης» θα επιλέξετε «Δημόσιες Υπηρεσίες» και στη συνέχεια θα επιλέξετε «Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων». Στο πεδίο «Υπηρεσία» θα πληκτρολογήσετε τη σχολική μονάδα, π.χ. «2ο Δημοτικό Σχολείο Αργυρούπολης».


54. Είμαι εκπαιδευτικός χωρίς οργανική θέση σε σχολείο και βρίσκομαι σε διάθεση Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ). Τι συμπληρώνω στο πεδίο «Φορέας Απασχόλησης» και «Φορέας Οργανικής Θέσης»; (Κατηγορία 3)

Και στα δυο πεδία θα επιλέξετε «Δημόσιες Υπηρεσίες» και στη συνέχεια θα επιλέξετε «Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων». Στο πεδίο «Υπηρεσία» θα πληκτρολογήσετε το Γραφείο ή η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπάγεστε. Το ίδιο θα δηλώσετε και στη διεύθυνση εργασίας.


55. Τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμβαση ανάθεσης έργου που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο εκτελούμενων ερευνητικών, αναπτυξιακών ή άλλων έργων τα οποία διαχειρίζεται η Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού απογράφονται; (Κατηγορία 1)

Στην περίπτωση που έχουν σύμβαση με φορέα του δημοσίου, απογράφονται.


56. Είμαι μόνιμος υπάλληλος και δεν βρίσκω την ειδικότητά μου.(Κατηγορία 3)

Οι μόνιμοι υπάλληλοι επιλέγουν ανάμεσα στους κλάδους. Εάν ο χρήστης ανήκει σε εκπαιδευτικό προσωπικό δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σώματα ασφαλείας, στρατιωτικούς, ιερείς / κληρικούς, και ιατρούς , τότε επιλέγει στο πεδίο ΚΛΑΔΟΣ την αντίστοιχη επιλογή και κατόπιν επιλέγει την ειδικότητά του στο πεδίο «ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ».


57. Έχω δυο θέσεις ή απασχολήσεις στο δημόσιο. Έχει σημασία ποια θα καταχωρίσω ως πρώτη στο πεδίο «Φορέας Οργανικής Θέσης» και ποια στο πεδίο «Δεύτερη Σχέση /Απασχόληση». (Κατηγορία 3)

Πρέπει να καταχωρηθούν και οι 2 θέσεις ή απασχολήσεις. Δεν έχει σημασία με ποια σειρά καταχωρούνται.


58. Στην προεπισκόπηση των στοιχείων εμφανίζει ως επώνυμο μισθοδοσίας, το επώνυμο που έχω καταχωρίσει στον ΑΦΜ μου, ενώ είναι διαφορετικό το επώνυμο του ΑΦΜ από αυτό της μισθοδοσίας.(Κατηγορία 4)

Δεν υπάρχει πρόβλημα δεδομένου ότι εμφανίζεται το ένα αλλά αποθηκεύονται και τα δύο επώνυμα.


59. Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. που ανήκει σε Δήμο αποζημιώνονται για έξοδα παράστασης κάθε μήνα. Είναι και δημοτικοί σύμβουλοι. Θα απογραφούν στο Δήμο ή στο Νομικό Πρόσωπο, ή και στα δύο? Τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. που αποζημιώνονται ανάλογα με τις συμμετοχές τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., θα πρέπει να απογραφούν ή όχι; (Κατηγορία 1)

Θα απογραφούν μία φορά, ηλεκτρονικά. Ως φορέας οργανικής θέσης θα δηλωθεί η ιδιότητα του αιρετού και ως δεύτερη σχέση/απασχόληση η ιδιότητα του Μέλους Δ.Σ. Τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ θα πρέπει να απογραφούν, είτε έχουν και άλλη σχέση στο δημόσιο, είτε συμμετέχουν στο Δ.Σ. ως ιδιώτες.


60. Μόνιμος υπάλληλος Δήμου είναι και «πρακτικογράφος» σε Νομικό Πρόσωπο του Δήμου. Το δηλώνει στην απογραφή του ως δεύτερη απασχόληση;

Δεν αποτελεί δεύτερη θέση ή απασχόληση, συνεπώς δεν δηλώνει.


61. Είμαι δάσκαλος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ποιόν κλάδο θα επιλέξω; Ποιά ειδικότητα θα επιλέξω;

Από τους κλάδους θα επιλέξετε το «Εκπαιδευτικό Προσωπικό Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δάσκαλοι/Νηπιαγωγοί)» Κατόπιν, στην Ειδικότητα θα επιλέξετε «Άλλο Ειδικότητα» και θα πληκτρολογήστε π.χ. «Δάσκαλος» στο ελεύθερο πεδίο που θα εμφανιστεί.


62. Είμαι καθηγητής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ποιόν κλάδο θα επιλέξω; Ποιά ειδικότητα θα επιλέξω;

Από τους κλάδους θα επιλέξετε το «Καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» Κατόπιν, στο πεδίο Ειδικότητα θα επιλέξετε την ειδικότητά σας. Εάν δεν υπάρχει η ειδικότητά σας, θα επιλέξετε «Άλλη Ειδικότητα» και θα πληκτρολογήστε π.χ. «Μαθηματικός» στο ελεύθερο πεδίο που θα εμφανιστεί. Τέλος, θα μεταβείτε στο πεδίο «Βαθμός» και θα επιλέξετε το βαθμό σας.


63. Προσπαθώ να υποβάλω  τα στοιχεία μου, για την απογραφή του προσωπικού του δημοσίου αλλά δεν αναγνωρίζει το σύστημα τα δικά μου στοιχεία, θεωρώντας ότι δεν συμπίπτουν  τα στοιχεία Α.Φ.Μ. και ονοματεπώνυμου. (Κατηγορία 4 )

Θα πρέπει να συμπληρώσετε μόνο το ΕΠΩΝΥΜΟ και όχι το ονοματεπώνυμο. Επίσης θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε κεφαλαία ελληνικά.


64. Είμαι Καθηγητής επί Θητεία σε Πανεπιστήμιο. Πώς θα καταχωρήσω τα στοιχεία μου; (Κατηγορία 3)

Στο πεδίο «Εργασιακή σχέση» θα επιλέξετε «Μόνιμοι Υπάλληλοι Δημοσίου Δικαίου». Στο πεδίο «Κλάδος θα επιλέξετε «ΜΕΛΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ» Κατόπιν, στο πεδίο «Ειδικότητα» θα επιλέξετε την ειδικότητά σας. Εάν δεν υπάρχει, θα επιλέξετε «Άλλη Ειδικότητα» και θα πληκτρολογήστε π.χ. «Δημόσια Οικονομικά» στο ελεύθερο πεδίο που θα εμφανιστεί. Τέλος, θα μεταβείτε στο πεδίο «Βαθμός» και θα επιλέξετε το βαθμό σας.

 

>>http://apografi.gov.gr