Ορθή Επανάληψη Εγκύκλιου του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά με την Απογραφή Αμειβομένων Δημοσίου.

2010-07-13 19:01
Ανακοίνωση 13/7/2010
 

Ορθή Επανάληψη Εγκύκλιου του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά με την Απογραφή Αμειβομένων Δημοσίου.