ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ .: ΔΕΦΚ Γ 5054303 ΕΞ 2010 Οδηγίες για την έναρξη λειτουργίας της Φάσης 2 Λειτουργικό Στάδιο 1 (Phase 2 -FS1) του Συστήματος EMCS την 1η Ιανουαρίου 2011.