Αριθμός Πρωτ. ΔΕΦΚΔ 5015043 ΕΞ 2011 04.04.2011 Κοινοποίηση διατάξεων του Νόμου 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α΄) «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών»

2011-04-04 14:59

Αριθμός Πρωτ. ΔΕΦΚΔ 5015043 ΕΞ 2011 04.04.2011 Κοινοποίηση διατάξεων του Νόμου 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α΄) «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών»