ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ Φ80000/οικ.33635/2442 31.12.2010 Δυνατότητα εφαρμογής των διατάξεων του αρ. 10 § 17 του ν. 3863/2010, σε ασφαλισμένες μητέρες, των οποίων το τέκνο δεν είναι πλέον εν ζωή.

2011-01-03 13:51

 

  • ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ Φ80000/οικ.33635/2442 31.12.2010 Δυνατότητα εφαρμογής των διατάξεων του αρ. 10 § 17 του ν. 3863/2010, σε ασφαλισμένες μητέρες, των οποίων το τέκνο δεν είναι πλέον εν ζωή.