Έγγραφο υπ΄ αριθμ. 2689 14.03.2011 Επισημάνσεις αναφορικά με τον τρόπο είσπραξης των προστίμων για παραβάσεις Κ.Τ.Ε.Ο.

2011-03-21 12:08