Απόφαση Δ12 1113648 2009 Αποστολή στη Γ.Γ.Π.Σ. του εντύπου Ε3 του οικ. έτους 2008.

2009-12-01 16:54

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Π. Λεοντίου Τηλέφωνο: 210 3375376 ΦΑΞ: 210 3375001                            ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. Με e-mail

    ΘΕΜΑ: Αποστολή στη Γ.Γ.Π.Σ. του εντύπου Ε3 του οικ. έτους 2008.

    Για την επεξεργασία των μηχανογραφικών δελτίων οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (έντυπα Ε3) οικ. έτους 2008, σας παρακαλούμε να αποστείλετε αυτά που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία σας, είτε με αρχική είτε με συμπληρωματική δήλωση, σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες της Γ.Γ.Π.Σ.

    Η αποστολή πρέπει να έχει ολοκληρωθεί με ασφάλεια μέχρι και 10 Δεκεμβρίου 2009.

             Ακριβές αντίγραφο
    Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

                                                                                 Ο Γεν. Δ/ντής
                                                                            Δ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

   
    Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
    1. Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες Α’ τάξης από 5 αντίτυπα
    Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες Β’ τάξης από 3 αντίτυπα
    2. Γ.Γ.Π.Σ. - Δ30 -Δ31 -Δ32 (από 10 αντίτυπα)
    Χανδρή 1 και Θεσσαλονίκης - Τ.Κ. 183 46 ΜΟΣΧΑΤΟ
    3. Ομάδες Έργου του ΤΑΧΙS (2)
    Χανδρή 1 και Θεσσαλονίκης - Τ.Κ. 183 46 ΜΟΣΧΑΤΟ

    II. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
    Οικονομικές Επιθεωρήσεις
    Όλους τους Επιθεωρητές στις έδρες τους
   
    ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
    1. Γραφείο κ. Υπουργού
    2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
    3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Φορ. & Τελ. Θεμάτων
    4. Γραφείο κ. Γεν. Γρ. Π.Σ.
    5. Γραφείο κ. κ. Γενικών Διευθυντών
    6. Δ12 - Τμήματα Α’(30) - Β’ - Γ’ - (από 6)
    7. Δ16 - Τμήμα Α’
    8. Δ1 - Τμήμα Δ’(2)
    9.Φορολογικές Δ/νσεις και Τμήματα
    10. Δ/νση Επιθ/σης Υπηρεσιών
    11. Γραφείο Ενημέρωσης και Πληροφόρησης Πολιτών (2)
    12. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων (20)