Συνέντευξη τύπου για τα αποτελέσματα των συμβουλίων EUROGROUP και ECOFIN

2009-12-03 20:14

Αθήνα, 03.12.2009 

Συνέντευξη τύπου για τα αποτελέσματα των συμβουλίων EUROGROUP και ECOFIN

 

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Καλησπέρα. Καλωσορίσατε στη συνηθισμένη ενημέρωση, μετά από τα Συμβούλια Eurogroup και Ecofin.

Το χθεσινό Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν το πρώτο με τη νέα Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή με τη Συνθήκη της Λισσαβόνας. Αντιστοίχως, και η συνάντηση του Eurogroup ήταν η πρώτη με τη νέα Συνθήκη. Από εδώ και πέρα, το Eurogroup μεταμορφώνεται σε ένα πιο θεσμικό όργανο και θα εκλέξει και την επόμενη φορά, το Γενάρη, το νέο του Πρόεδρο. Ο νυν Πρόεδρος, ο κ. Γιούνκερ θα υποβάλλει και πάλι υποψηφιότητα.

Η διαφορά σε σχέση με τη Συνθήκη της Λισσαβόνας είναι ότι υπάρχουν μεγαλύτερες συνθήκες διαφάνειας στον τρόπο λειτουργίας του Ecofin κι έτσι ένα μέρος της συνεδρίασης είναι με ανοιχτές κάμερες και απ' ευθείας μετάδοση. Και βέβαια, ήταν το τελευταίο Ecofin της Σουηδικής Προεδρίας.

Κατ' αρχάς, το πρωί, υπήρξε η γνωστή συζήτηση για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση. Υπήρξε και μία εισήγηση από τον ΟΟΣΑ, για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας. Μία εισήγηση, που αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην ανάκαμψη σε χώρες της Ασίας και στην Κίνα, μια ανάκαμψη, που έχει περάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, με την Ευρώπη -όπως έχουμε πει και από την τελευταία φορά- να δείχνει κι αυτή τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης. Αλλά με την πρόβλεψη ότι το 2010 και ίσως και οι αρχές του 2011 θα εξακολουθούν να είναι μια περίοδος αυξανόμενης ανεργίας. Δυστυχώς, στο πεδίο της απασχόλησης το 2011 θα είναι χειρότερο από το 2009 στην Ευρώπη, παρά το γεγονός ότι έχει ξεκινήσει η οικονομική ανάκαμψη.

Τώρα, η πιο σημαντική απόφαση του Συμβουλίου αφορούσε την χρηματοπιστωτική εποπτεία. Ένα πολύ μεγάλο μέρος της συνεδρίασης ήταν για το ζήτημα αυτό και πάρθηκε μια οριστική απόφαση, ένας συμβιβασμός, καθώς υιοθετήθηκαν τρεις κανονισμοί, για την ενίσχυση της εποπτείας του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι τρεις κανονισμοί, που έχουν βεβαίως άμεση εφαρμογή, αφορούν τη δημιουργία τριών νέων εποπτικών ρυθμιστικών οργάνων: την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων και την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών. Με αυτούς τους τρεις φορείς, συμπληρώνεται και ολοκληρώνεται ένα πλήρες πακέτο μέτρων, μετά και τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου, που είχε αποφασιστεί τον Οκτώβριο.

Με άλλα λόγια, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση να θωρακίσει το σύστημα με μηχανισμούς τόσο μακροελέγχου, όσο και μικροελέγχου, στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Υπήρξε μια σειρά από ζητήματα φορολογίας στην ημερήσια διάταξη, ένα προσχέδιο οδηγίας για την εφαρμογή του μηχανισμού αντιστροφής φορολογικής υποχρέωσης στα δικαιώματα εκπομπών και σε άλλα ορισμένα αγαθά. Για το ΦΠΑ στις ταχυδρομικές υπηρεσίες, οδηγία για τη φορολογία των αποταμιεύσεων, οδηγία για την είσπραξη φορολογικών απαιτήσεων, οδηγία για τη διοικητική συνεργασία και συμφωνίες για την καταπολέμηση της απάτης σε τρίτες χώρες.

Από αυτές, θέλω να σας πω ότι το μόνο κομμάτι, το οποίο προχώρησε, ήταν η οδηγία που έχει να κάνει με την αντιμετώπιση φοροδιαφυγής στο ΦΠΑ, με την εισαγωγή ενός μηχανισμού αντίστροφης φορολογικής υποχρέωσης στα δικαιώματα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Με αυτό τον τρόπο, η φορολογική υποχρέωση βαραίνει τον τελικό λήπτη του προϊόντος. Στην περίπτωση αυτή, την τελευταία επιχείρηση που κάνει χρήση του προϊόντος.

Γιατί είναι σημαντικό αυτό; Γιατί είναι ένας τρόπος για να μειωθεί η φοροαποφυγή, που υπάρχει σε ορισμένα προϊόντα και στο συγκεκριμένο. Ορισμένες χώρες ήθελαν να εντάξουν κι άλλα προϊόντα, κυρίως τα κινητά τηλέφωνα -κυρίως η Βρετανία το ήθελε- και ορισμένα προϊόντα πολυτελείας. Αυτό δεν πέρασε και, έτσι, μείναμε μόνο σε αυτό το κομμάτι της οδηγίας.

Στις ταχυδρομικές υπηρεσίες και στις υπόλοιπες οδηγίες φορολογικές, δεν υπήρξε πρόοδος. Θα επανέλθουμε για συζήτηση. Απλώς να σημειώσω για την πληρότητα, ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση σχετικά με την καταπολέμηση της απάτης με τρίτες χώρες, όπου μια σειρά από ευρωπαϊκές χώρες -κυρίως το Λουξεμβούργο και η Αυστρία- διαφωνούν ρητά με το να προχωρήσει κανένας, εάν δεν υπάρξει ταυτόχρονη δέσμευση τρίτων χωρών. Είναι γνωστό ότι το Λουξεμβούργο και η Αυστρία έχουν ιδιαίτερες φορολογικές μεταχειρίσεις στο έδαφός τους και, άρα, μια μεγαλύτερη δυσκολία να αποδεχτούν κάποια πράγματα.

Έγινε ακόμα συζήτηση για την έξοδο από τα μέτρα υποστήριξης της χρηματοπιστωτικής αγοράς. Συζητήθηκε η διαδικασία εξόδου, πάλι δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα. Αυτό γιατί δεν υπάρχει λόγος να δοθεί αυτή τη στιγμή ένα σήμα στις αγορές, για το πότε ακριβώς θα υπάρξει απόσυρση των μέτρων υποστήριξης της χρηματοπιστωτικής αγοράς, η οποία, βεβαίως, θα ξεκινήσει από την απόσυρση των κρατικών εγγυήσεων προς τις Τράπεζες.

Σε κάθε περίπτωση, έγινε σαφές ότι η κρατική βοήθεια δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την αύξηση των κερδών και των μερισμάτων ή για την αύξηση των αποζημιώσεων των στελεχών, τα γνωστά bonus. Υπήρξε μάλιστα ρητή αναφορά -κυρίως είναι για το G20- σχετικά με ρήτρες, που να επιβεβαιώνουν ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν χρήματα κρατικής βοήθειας για bonus.

Έγινε μια σύντομη συζήτηση για τις κατευθυντήριες γραμμές για τη στρατηγική 2020. Αυτό είναι η μετεξέλιξη της γνωστής στρατηγικής της Λισσαβόνας. Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι υπάρχει ένας προσανατολισμός, μια γενική κατεύθυνση, για ενίσχυση του μηχανισμού εποπτείας της εφαρμογής.

Το βασικό πρόβλημα της στρατηγικής της Λισσαβόνας, για όσους από εσάς το έχετε παρακολουθήσει, ήταν ότι βασιζόταν στη λεγόμενη ανοιχτή μέθοδο συντονισμού. Με άλλα λόγια, βάζουμε κάποιους πίνακες και τους παρακολουθούμε, αλλά δεν υπάρχει κανένας τρόπος να προχωρήσουν τα κράτη-μέλη πιο γρήγορα και να υπάρξει μια διαδικασία πιο αυστηρή. Εδώ πάμε ένα βήμα παραπέρα, αλλά είναι μια πρώτη συζήτηση.

Τέλος, και έτσι μπαίνουμε και στα δικά μας θέματα, συζητήθηκε η εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας. Το Συμβούλιο αποφάσισε την έναρξη της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος για εννιά ακόμη χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Τσεχία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Σλοβακία. Εννέα ακόμη χώρες, λοιπόν, μπήκαν σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος.

Έγιναν νέες συστάσεις για τέσσερις χώρες, Γαλλία, Ισπανία, Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, στις οποίες δόθηκε ένας χρόνος, επιπλέον, για τη διόρθωση. Εδώ, είναι χρήσιμο να πούμε ως προς τα χρονοδιαγράμματα που έχουν οι χώρες, ότι η Ισπανία για παράδειγμα που το 2009 είχε έλλειμμα 11,2% και προβλέπεται να πάει στο 10,1%, το 2010 έχει πάρει παράταση να το μειώσει μέχρι το 2013. Η Ιρλανδία που ξεκινάει από 12,5% το 2009, έχει ως το 2014. Η Βρετανία που ξεκινάει από 13% το 2009-2010 -η Βρετανία έχει διαφορετικό τρόπο υπολογισμού του χρόνου- πάει στο 2014-2015. Η Γαλλία που έχει 8,3% έλλειμμα το 2009 πάει στο 2013.

Έγινε μια συζήτηση, τα περισσότερα από αυτά είχαν ήδη κλείσει, με ορισμένες χώρες να αποδέχονται μεν τις ημερομηνίες, αλλά να εκφράζουν μια αντίρρηση για τους χρόνους.

Τώρα, έρχομαι στην Ελλάδα. Εμείς ήμασταν η μοναδική χώρα για την οποία η απόφαση του Συμβουλίου έλεγε ότι δεν έχουν παρθεί τα μέτρα που είχαν ζητηθεί και για την οποία υπήρξε η υπαγωγή στο γνωστό μας 104.8 -το οποίο πρέπει να μάθουμε να λέμε 126.8, με βάση τη νέα Συνθήκη της Λισσαβόνας.

Η απόφαση του Συμβουλίου έχει ένα σημείο, στο οποίο θα ήθελα να σταθώ, γιατί νομίζω είναι σημαντικό. Σας έχει διανεμηθεί η απόφαση, σας διαβάζω σε ελεύθερη απόδοση μια φράση: «Παρά το γεγονός ότι η χειροτέρευση στις μακροοικονομικές συνθήκες ήταν χειρότερη από αυτή που αναμενόταν από τις ελληνικές Αρχές, η δημοσιονομική κατάσταση χειροτέρεψε πολύ περισσότερο από αυτό που θα περίμενε κανένας ως αποτέλεσμα της ύφεσης και σε μεγάλο βαθμό είναι αποτέλεσμα αυτή η χειροτέρευση των δημοσιονομικών πολιτικών της ελληνικής Κυβέρνησης».

Σε απλά ελληνικά: Αυτό που βίωσε η Ελλάδα το 2009, δεν έχει να κάνει με τη διεθνή κρίση. Έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη δημοσιονομική πολιτική της Κυβέρνησης της ΝΔ. Έχει να κάνει με τη κατάρρευση των φοροεισπρακτικών μηχανισμών, έχει να κάνει με την εκτίναξη των δαπανών.

Με την απόφαση αυτή, για μας μπαίνει μια ξεκάθαρη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στο παρελθόν και στο μέλλον. Η χθεσινή απόφαση του Ecofin, αφορά το παρελθόν της ελληνικής οικονομίας, με όλα τα προβλήματά του.

Από εδώ και πέρα, θα κριθεί η ελληνική οικονομία με βάση τις προτάσεις της νέας Κυβέρνησης, ξεκινώντας βεβαίως και δυστυχώς κουβαλώντας αυτή την εξαιρετικά δυσάρεστη αφετηρία και την πραγματικά πολύ άσχημη δημοσιονομική κατάσταση.

Δεν έγινε συζήτηση για το κείμενο αυτό της Ελλάδας στο Ecofin, δεδομένου ότι ήταν ήδη συμφωνημένο. Όμως, στο Eurogroup, μού ζητήθηκε να κάνω μια εισήγηση για το νέο Προϋπολογισμό του 2010 και τις επόμενες κινήσεις της Κυβέρνησης.

Θέλω εδώ να καταστήσω απολύτως σαφές ότι η εισήγησή μου στο Eurogroup, όπως και πάντα, κατά κανένα τρόπο, δεν διαφοροποιείται από τις δημόσιες τοποθετήσεις που κάνω εδώ ή που κάνουμε από το βήμα της Βουλής σχετικά με τον Προϋπολογισμό και την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας.
 
Ανέλυσα, σε αδρές γραμμές, το νέο Προϋπολογισμό, μιλώντας για τη διόρθωση, το δημοσιονομικό στόχο της μείωσης του ελλείμματος κατά 3,6 ποσοστιαίες μονάδες. Μίλησα και για τις αναπτυξιακές στοχεύσεις του Προϋπολογισμού, δηλαδή την προσπάθεια ανάταξης της οικονομίας.

Όσον αφορά τη δημοσιονομική διόρθωση, τόνισα ότι, σύμφωνα με τις δικές μας εκτιμήσεις, τα μέτρα μόνιμου χαρακτήρα είναι περίπου στο 2% του ΑΕΠ -αν θέλετε, λίγο λιγότερο από το 3,6%, το μισό περίπου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρότι δεν το έχει αποτυπώσει σε κάποιο επίσημο κείμενο, μάς λέει ότι γι' αυτήν είναι μεταξύ του 1,5% και λίγο παραπάνω. Δεν έχουμε συμπέσει ακριβώς στην εκτίμηση.

Επίσης, είπα ότι η δημοσιονομική προσαρμογή έρχεται τόσο από τις δαπάνες όσο και από το σκέλος των εσόδων και έδωσα περιληπτικά τα μεγάλα μέτωπα που έχουμε μπροστά μας και έχουμε ανοίξει. Δηλαδή, το ζήτημα της αξιοπιστίας των στατιστικών στοιχείων, με τη δρομολόγηση της ανεξαρτητοποίησης της Στατιστικής Υπηρεσίας, αλλά και την Ανεξάρτητη Επιτροπή, που θα παραδώσει πόρισμα μέχρι τέλος Δεκεμβρίου και θα πάει στη Βουλή. Τον κοινωνικό διάλογο για το φορολογικό, ο οποίος ξεκίνησε με την επιστολή που έχω αποστείλει στους κοινωνικούς εταίρους. Την προσπάθεια που ξεκινάει με βάση και το πόρισμα αυτής της Ανεξάρτητης Επιτροπής, για αναμόρφωση του Προϋπολογισμού. Το πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου για το ασφαλιστικό, με το χρονοδιάγραμμα που έχει, και βεβαίως και άλλες πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης, που αφορούν στην ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης.

Πρέπει να σας πω ότι είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από το γεγονός ότι τόσο στη συζήτηση γύρω από το τραπέζι όσο και από τις τοποθετήσεις στη συνέντευξη Τύπου του Προέδρου του Eurogroup κ. Γιούνκερ, αλλά και του αρμοδίου Επιτρόπου, του κ. Αλμούνια, υπάρχουν δύο πολύ σημαντικά στοιχεία.

Το πρώτο είναι η παραδοχή ότι η νέα Κυβέρνηση κάνει σημαντικά βήματα, στη σωστή κατεύθυνση. Βεβαίως, παραμένουν πολλά πράγματα να γίνουν ακόμα και αυτά θα αποτυπωθούν στο πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης, το οποίο θα κατατεθεί εντός του Ιανουαρίου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το δεύτερο -και αυτό είναι ίσως και πιο σημαντικό- είναι η ρητή και κατηγορηματική απόρριψη οποιωνδήποτε καταστροφολογικών σεναρίων σχετικά με την ελληνική οικονομία, η οποία έγινε τόσο προχθές το βράδυ από τον κ. Γιούνκερ και τον κ. Αλμούνια όσο και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, και από τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Νομίζω πως ζήσαμε τις περασμένες μέρες μία αδικαιολόγητη επίθεση εναντίον της ελληνικής οικονομίας, με κερδοσκοπικές κινήσεις. Η Κυβέρνηση απάντησε με έναν πολύ συντεταγμένο τρόπο, διαβεβαιώνοντας για τις προθέσεις της, αλλά και για την αποφασιστικότητά της να προχωρήσει. Mέσα από μία σειρά από συζητήσεις, επαφές, αλλά και τις αποφάσεις και τις δηλώσεις που προέκυψαν από το Eurogroup και το Ecofin, νομίζω πως εμπεδώνεται ένα κλίμα εμπιστοσύνης, το οποίο βεβαίως είναι ένα κλίμα που πρέπει να κερδίζουμε κάθε μέρα. Γιατί και σκαμπανεβάσματα θα έχουμε από εδώ και πέρα και πισωγυρίσματα, αλλά το ζητούμενο είναι να προχωράμε σε μία κατεύθυνση και να δείχνουμε ότι χτίζουμε αυτή την αξιοπιστία.

Κλείνω απλώς με μία αναφορά στα επόμενα ορόσημα. Κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου, εμείς ξεκινάμε να δουλεύουμε το Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης και θα το κάνουμε σε συνεργασία με τα άλλα Υπουργεία. Ενημέρωσα το Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα ότι θα αποστείλω επιστολές στους συναδέλφους μου Υπουργούς, ζητώντας τους πληροφόρηση για τις πρωτοβουλίες που θα αναλάβουν τα επόμενα χρόνια, αλλά και Συνδέσμους για να μπορέσουμε να δουλέψουμε από κοινού αυτό το Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Τον Ιανουάριο, το Πρόγραμμα αυτό θα συζητηθεί στο πλαίσιο του Υπουργικού Συμβουλίου, θα κατατεθεί στη Βουλή - βεβαίως θα είμαστε σε μια συνεχή διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε όλη αυτή την περίοδο - και το επίσημο κείμενο θα κατατεθεί στις ευρωπαϊκές υπηρεσίες τέλος Ιανουαρίου, έτσι ώστε να συζητηθεί στο Ecofin του Φεβρουαρίου και να παρθεί η απόφαση υπαγωγής της Ελλάδας στο 104.9 -αυτό είναι δεδομένο και δεν είναι υπό αίρεση, αλλά πιο σημαντικό να αποφασιστεί ο χρόνος εξόδου της χώρας μας από τη διαδικασία επιτήρησης. Τα έτη, δηλαδή, και η διαδικασία με την οποία θα υπάρχει παρακολούθηση των προόδων που θα κάνει η χώρα μας.

Παρακαλώ τις ερωτήσεις σας.

Β. ΔΟΥΡΑΚΗΣ: Κληρονομήσατε μια κατάσταση από την οποία πρέπει να ξεφύγετε. Είχαμε, όμως, μια δήλωση του κ. Γιούνκερ όπως μεταδόθηκε, ο οποίος συνέστησε υπομονή και κουράγιο στους Έλληνες για τα σκληρά μέτρα που έρχονται. Ξέρει κάτι παραπάνω ο κ. Γιούνκερ; Ποια είναι αυτά τα σκληρά μέτρα που έρχονται; Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση.

Και, αν μου επιτρέπετε, κάτι που έχει παραχθεί από την επικαιρότητα. Το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο έκρινε ως αντισυνταγματική την προσωποκράτηση για χρέη προς το Δημόσιο. Ποιο είναι το σχόλιό σας γι' αυτό και αν θα είναι κάποιος ανασταλτικός παράγοντας στον πόλεμο κατά της φοροδιαφυγής. Ευχαριστώ.

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Ως προς το δεύτερο, δεν θα σχολιάσω την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Εμείς, συνεχίζουμε τη δουλειά μας για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Είχατε ήδη κάποια πρώτα δείγματα γραφής, θα έχετε πολύ περισσότερα το άμεσο χρονικό διάστημα.

Ως προς το πρώτο ζήτημα, η συζήτηση δεν μπορεί να μπαίνει σε ένα πλαίσιο σκληρών ή όχι μέτρων. Τα μέτρα που λαμβάνονται και θα λαμβάνονται είναι δίκαια και βοηθούν την ελληνική οικογένεια, τον Έλληνα πολίτη, τη μεσαία τάξη, τους χαμηλόμισθους. Είναι σκληρά γι' αυτούς που έχουν συνηθίσει τη σπατάλη στο Δημόσιο και ζουν απ' αυτή. Είναι σκληρά γι' αυτούς που φοροδιαφεύγουν ή δεν πληρώνουν τους φόρους που θα έπρεπε να πληρώνουν. Γι' αυτούς είναι σκληρά.

Για τον Έλληνα πολίτη, όμως, δεν είναι. Και αυτό, για έναν πολύ απλό λόγο. Γιατί στο τέλος της διαδικασίας αυτής, θα έχουμε μία οικονομία πιο ισχυρή, με χαμηλότερα ελλείμματα, χαμηλότερο χρέος, υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, περισσότερες επενδύσεις και περισσότερες θέσεις εργασίας. Κι αυτό είναι καλό για όλους.

Γ. ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗΣ:  Κύριε Υπουργέ, κατά την προεκλογική περίοδο είχατε υποσχεθεί ότι στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του φορολογικού συστήματος θα προχωρήσετε σε αλλαγές στη φορολογική κλίμακα, από τις οποίες θα προκύψουν φορολογικές ελαφρύνσεις για εισοδήματα κάτω από 30.000 ευρώ. Η δέσμευσή σας αυτή θα υλοποιηθεί εντός του 2010; Δηλαδή, θα δούμε στα εισοδήματα του 2010 να μειώνεται η παρακράτηση φόρου για μισθωτούς και συνταξιούχους που έχουν εισοδήματα μέχρι 30.000 ευρώ;

Διότι υπήρχαν και αναφορές προεκλογικά κάποιων υποψηφίων βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, ίσως και στελεχών του ΠΑΣΟΚ, που έλεγαν ότι θα πάμε και σε συντελεστή 15% για εισοδήματα λίγο πάνω από το αφορολόγητο. Αυτό θα υλοποιηθεί με τη φορολογική μεταρρύθμιση εντός του 2010; Θα ισχύσει δηλαδή για τα εισοδήματα του 2010 ή θα αναβληθεί λόγω των πιέσεων που υπάρχουν για μείωση του ελλείμματος;

Και ένα δεύτερο ερώτημα. Επειδή είχατε υποσχεθεί επίσης και κατάργηση χαριστικών φοροαπαλλαγών, μια από τις χαριστικές ρυθμίσεις που έγιναν από την προηγούμενη Κυβέρνηση ήταν και η κατάργηση του φόρου εκ των διαφημίσεων, του ειδικού φόρου  διαφημίσεων. Υπήρχε μάλιστα και η υπόσχεση ότι αυτό θα επανέλθει.

Βλέπουμε, όμως, στον προϋπολογισμό του 2010 ότι δεν προβλέπεται κανένα έσοδο απ' αυτό το φόρο. Δεν θα ισχύσει τελικά αυτή η δέσμευση για κατάργηση χαριστικών ρυθμίσεων;

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Αντιλαμβάνομαι απολύτως την ανάγκη για τη δουλειά σας να αναπτύσσεται μία σειρά από πτυχές του επικείμενου φορολογικού νομοσχεδίου.

Θέλω να σας πω, ότι όλα όσα διαβάζετε, γράφονται ή ακούτε, δεν αποτελούν επίσημες θέσεις της Κυβέρνησης. Το επίσημο πλαίσιο της Κυβέρνησης είναι το προγραμματικό πλαίσιο με το οποίο εκλεγήκαμε και το οποίο ανέπτυξε ο Πρωθυπουργός και εγώ ως αρμόδιος Υπουργός στη Βουλή. Με βάση αυτό θα γίνει ο κοινωνικός διάλογος. Θα ακύρωνα απολύτως τον κοινωνικό διάλογο εάν έμπαινα σήμερα σε μια συζήτηση κλιμάκων, ποιες φοροαπαλλαγές θα μείνουν και ποιες θα φύγουν.

Θα έχουμε μία προοδευτική, τιμαριθμοποιημένη φορολογική κλίμακα και βεβαίως θα προχωρήσουμε στην κατάργηση χαριστικών φοροαπαλλαγών. Τα υπόλοιπα θα προκύψουν μετά από τον κοινωνικό διάλογο.

Ε. ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΥ: Πριν από λίγο που ερωτηθήκατε για τα σκληρά μέτρα, είπατε ότι θα είναι δίκαια για τους πολίτες, ότι δεν θα αρέσουν σ' αυτούς που θέλουν να φοροδιαφεύγουν. Προφανώς κάτι έχετε στο μυαλό σας, κάπως θα πρέπει να μας τα περιγράψετε πώς τα εννοείτε αυτά τα σκληρά μέτρα ή όχι σκληρά μέτρα;

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Η διεύρυνση της φορολογικής βάσης, οι αλλαγές στο σύστημα ελέγχων της φορολογίας, τα αντικειμενικά κριτήρια, για τα οποία έχουμε μιλήσει στο παρελθόν, μία διευρυμένη έννοια πόθεν έσχες, η οποία βεβαίως θα πρέπει να εξειδικευτεί κατά τη διάρκεια του διαλόγου, όλα αυτά είναι κατευθύνσεις που χτυπούν την φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή και κάνουν τον πολίτη να αισθάνεται ότι πληρώνει δίκαιους φόρους. Και σε συνδυασμό με μία σειρά από πολύ στοχευμένες και πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις σε κάθε Υπουργείο για την περιστολή της σπατάλης, τον κάνουν να αισθάνεται ότι τα χρήματα που πληρώνει σε φόρους πιάνουν και τόπο και έρχονται πίσω σε υπηρεσίες γι' αυτόν.

Αυτή είναι η τακτική μας, αυτή είναι η πολιτική μας και τη συνδυάζουμε με τις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε για την ανάπτυξη της χώρας. Σήμερα, για παράδειγμα, στο Υπουργικό Συμβούλιο, με την ευκαιρία υπήρξε μία πρώτη συζήτηση για ένα νομοσχέδιο που μειώνει την διαδικασία αδειοδότησης στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας από τέσσερα με πέντε χρόνια σε οκτώ με δέκα μήνες. Είναι μια πολύ σημαντική παρέμβαση που κάνει η συνάδελφός μου, η υπεύθυνη Υπουργός, η κυρία Μπιρμπίλη, με την οποία θα μπορέσουμε να απελευθερώσουμε ένα επενδυτικό δυναμικό σε ένα κρίσιμο τομέα.

Κ. ΣΙΩΜΟΠΟΥΛΟΣ : Κύριε Υπουργέ, με δεδομένο ότι θα υπαχθεί η χώρα στο 104.9 και ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση σκληρά μέτρα, υπάρχει μια φημολογία ότι θα πιέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για κατάργηση του 13ου μισθού. Έχετε έστω και μία πιθανότητα στο εκατομμύριο να γίνει αυτό;

Και το δεύτερο -για να το αποκλείσουμε ή να το αφήσουμε ανοιχτό- επειδή για πρώτη φορά  μιλήσατε πριν λίγο για αντικειμενικά κριτήρια -δεν είχατε ξανά μιλήσει για αντικειμενικά κριτήρια- θα επαναφέρετε τα αντικειμενικά κριτήρια του κ. Παπαδόπουλου;

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατ' αρχάς, ως προς τον 13ο μισθό, δεν έχει τεθεί ποτέ και πρέπει να καταλάβουμε ότι ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπαίνει σε παρόμοιες λεπτομέρειες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει γενικές κατευθυντήριες γραμμές και τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα για τις αποφάσεις τους. Δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα, λοιπόν, ούτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτε από εμάς.

Να εξηγήσω το θέμα των αντικειμενικών κριτηρίων. Έχουμε πει πολλές φορές ότι θέλουμε στις φορολογικές δηλώσεις των φορολογουμένων να αποτυπώνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η συνολική περιουσιακή τους κατάσταση και ο τρόπος διαβίωσης. Αυτό αποτελεί μια βάση δεδομένων, με βάση την οποία μπορούν να γίνονται στοχευμένοι φορολογικού έλεγχοι, όχι με την λογική των τεκμηρίων, όπως υπήρχαν, αλλά με βάση αποδεδειγμένες στατιστικές μεθόδους που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, προκειμένου να βρούμε ποιες ακριβώς είναι οι επαγγελματικές κατηγορίες, που φοροδιαφεύγουν και να ελεγχθούν δειγματοληπτικά, έτσι ώστε να λειτουργήσει αποτρεπτικά, αλλά και κατασταλτικά. Αυτό είναι και τίποτα παραπάνω.

ΑΚ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Είπατε ότι τα μέτρα που θα λαμβάνονται θα είναι δίκαια για τους πολίτες. Άρα, να υποθέσουμε ότι το 2010 δεν θα πάμε σε καμία αύξηση έμμεσων φόρων ή Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης; Ευχαριστώ.

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Ξέρετε ότι στον προϋπολογισμό έχουμε ήδη πει ότι θα υπάρξει αναπροσαρμογή των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης στα τσιγάρα και στα ποτά. Ξέρετε ότι στην Ελλάδα οι Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης στα προϊόντα αυτά, είναι πολύ χαμηλότεροι από την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση και εμείς θα επιχειρηματολογήσουμε ότι είναι αναγκαίο δημοσιονομικά, αλλά και σε σχέση με τους πόρους που θα διασφαλίσει κάποιος και τους οποίους μπορεί να διαθέσει, για παράδειγμα, στο χώρο της Υγείας, όπου υπάρχει σαφέστατη διασύνδεση ανάμεσα στην κατανάλωση τόσο τσιγάρων όσο και ποτών και προβλημάτων που υπάρχουν στο χώρο της Υγείας.

Κ. ΤΣΑΧΑΚΗΣ: Για το θέμα της εισοδηματικής πολιτικής, έχετε διευκρινίσει ότι το πλαφόν των 2.000 ευρώ θα αποσαφηνιστεί τον Ιανουάριο. Έχετε δηλώσει ότι για όσους, τέλος πάντων, πάρουν μισθολογικές αυξήσεις, θα είναι αυτές 1,5%.

Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω αν αυτό το 1,5% παραμένει ως έχει για όσους πάρουν αυξήσεις, μισθωτούς και συνταξιούχους κι αν θεωρείτε, με βάση ότι ο πληθωρισμός ήδη το Νοέμβριο πηγαίνει προς το 1,5%, αν αυτό το 1,5% καλύπτει τις απώλειες από τον πληθωρισμό. Ευχαριστώ.

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Η απάντηση και στις δυο ερωτήσεις είναι ναι.

ΕΛ. ΛΑΣΚΑΡΗ: Είπατε νωρίτερα ότι στο Ecofin του Φεβρουαρίου θα συζητηθεί η δεδομένη υπαγωγή μας στο 104.9, η παράταση, αλλά και η διαδικασία παρακολούθησης. Τι κατευθύνσεις υπάρχουν για τη διαδικασία παρακολούθησης; Ξέρουμε κάτι παραπάνω; Ανά τρίμηνο, ανά μήνα; Θα έρθουν εδώ;

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κοιτάξτε, το 104.9 μιλάει για μια στενότερη παρακολούθηση. Δεν εξειδικεύεται πάρα πολύ καθαρά στα κοινοτικά κείμενα τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Η πιο διαδομένη ερμηνεία αφορά τρίμηνους ελέγχους, κατά κάποιο τρόπο.

Υπάρχει μια γκρίζα ζώνη για το πόσο εξειδικευμένες γίνονται οι συστάσεις πλέον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρά το γεγονός ότι όλοι συμφωνούν ότι ποτέ αυτές οι συστάσεις δεν μπορούν να φτάσουν στο να αναφέρονται σε συγκεκριμένα μέτρα, που πρέπει να πάρει ή να μην πάρει το κράτος-μέλος. Όμως, είναι σαφές ότι οι συστάσεις γίνονται πιο συγκεκριμένες από το γενικό πλαίσιο που υπάρχει σήμερα.

Έχουμε, λοιπόν, μια ζώνη ασάφειας, η οποία εξειδικεύεται και ερμηνεύεται με βάση την αξιοπιστία του κάθε κράτους-μέλους και τη σοβαρότητα του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης, που καταθέτει. Όσο καλύτερο είναι το Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης, τόσο μεγαλύτερα περιθώρια ευελιξίας θα έχουμε να κινηθούμε όπως θέλουμε εμείς και η παρακολούθηση θα είναι όχι πιο χαλαρή -γιατί εμείς δεν επιζητούμε χαλαρή παρακολούθηση- αλλά θα δίνει μεγαλύτερη δυνατότητα ελιγμών.

Είναι σαφές ότι είναι μια διαφορετικού τύπου παρακολούθηση απ' ό,τι υπάρχει τώρα. Είναι πολύ πιο στενή, πολύ πιο συνεχής. Εμείς έχουμε εξηγήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι έχουμε ανοιχτά βιβλία και ότι είμαστε πρόθυμοι για μια συνεργασία, στη βάση, βεβαίως, των στόχων που θα θέσουμε εμείς στο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης και θα συμφωνηθούν στο ECOFIN.   

Θ. ΚΑΝΙΑΡΗΣ: Κύριε Υπουργέ, όλο το προηγούμενο διάστημα που η Ελλάδα δεχόταν επιθέσεις από τον διεθνή Τύπο με χαρακτηρισμούς για την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, τα κοινοτικά όργανα κρατούσαν μια ουδέτερη στάση. Ενώ αναφερόταν τότε ότι η Ελλάδα κινδυνεύει με χρεοκοπία, ότι τα κρατικά ομόλογα μπορεί να μην γίνουν δεκτά από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και όλο αυτό το κινδυνολογικό σενάριο, η Ευρώπη είδαμε ότι έδειξε μια αδιάφορη στάση. Μεσολαβεί τώρα το Ecofin και το Eurogroup. Γίνονται οι συζητήσεις που έγιναν και είδαμε ένα μπαράζ δηλώσεων στήριξης προς την Ελλάδα από Γιούνκερ, Αλμούνια κλπ.

Τι είναι εκείνο που άλλαξε τη στάση των κοινοτικών σε ό,τι αφορά τη στήριξη προς την Ελλάδα; Γιατί πριν δεν βγήκαν να στηρίξουν, αν και ήταν καιροσκοπική η στάση τους; Και, εν τέλει, αυτό που λέτε, ότι θα έχουμε νέα μέτρα με το Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Κάτι πιο συγκεκριμένο;

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Λοιπόν, τι άλλαξε: πολύ απλά, η δουλειά την οποία κάνουμε εδώ και ένα μήνα, άρχισε να αποδίδει. Η άρση δυσπιστίας. Έπρεπε να ξεκινήσουμε εκ του μηδενός, με μια μηδενική αξιοπιστία, μια πάρα πολύ δύσκολη δημοσιονομική κατάσταση, και αρχίσαμε να χτίζουμε αυτή την αξιοπιστία. Δείξαμε κάποια πρώτα δείγματα γραφής και υπήρξε ανταπόκριση. Έτσι λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΧΡ. ΖΙΩΤΗΣ: Δυο ερωτήσεις κ. Υπουργέ. Εάν στην αλλαγή αυτή του κλίματος πιστεύετε ότι συνεισέφερε και η επίσκεψη εδώ του Έλληνα Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας του κ. Παπαδήμου.

Και το δεύτερο. Η Εθνική Τράπεζα πριν από μια-δυο ημέρες έβγαλε μια ανακοίνωση ότι αγόρασε την περίοδο του Νοεμβρίου 2 δις ευρώ ελληνικά ομόλογα για να στηρίξει την αγορά. Σκέπτεστε να δημιουργήσετε κάποιο μηχανισμό, έτσι ώστε σε περίπτωση που βρεθούν πάλι τα ελληνικά ομόλογα και η Ελλάδα στο στόχαστρο, να υπάρχει μια πιο έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση; Ευχαριστώ.

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Ως προς το πρώτο ερώτημα, όλες οι επαφές και οι συζητήσεις βοηθούν. Ως προς το δεύτερο ερώτημα, υπάρχει μια λεπτή ισορροπία, την οποία δεν θέλουμε να διαταράξουμε. Οι ελληνικές τράπεζες λειτουργούν με τους κανόνες τους. Ακόμα κι αυτές που ελέγχονται εμμέσως ή αμέσως από το Δημόσιο, δεν παίρνουν εντολές από το Δημόσιο για να κάνουν κινήσεις. Αυτό δεν θα το κάνουμε ποτέ.

Από εκεί και πέρα, τα ελληνικά ομόλογα είναι μια τοποθέτηση, η οποία τιμάται από πολλούς ξένους και ελληνικούς οίκους και, ευτυχώς, και από πολλές ελληνικές τράπεζες. Είμαι σίγουρος ότι αυτό θα συνεχίσει να γίνεται.

Γ. ΠΑΠΠΟΥΣ: Να μου επιτρέψετε να επιμείνω λίγο στο μισθολογικό θέμα. Σας ακούσαμε να λέτε χθες ότι δεν υπήρξε επισήμως σύσταση για πάγωμα ή για μείωση των μισθών. Να υποθέσουμε ότι στις κατ' ιδίαν συναντήσεις που είχατε είτε με τον κ. Αλμούνια είτε με τον κ. Γιούνκερ είτε με ομολόγους σας, σάς εξέφρασαν τη δυσφορία τους για το γεγονός ότι προτίθεστε να χορηγήσετε κατ' αρχήν αυξήσεις 1,5% και να περιορίσετε το πλαφόν σε κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων;

Και μια δεύτερη ερώτηση, αν επιτρέπετε. Το Πρόγραμμα Σταθερότητας θα είναι τριετές ή τετραετές; Κι αν είναι τριετές, θα προβλέπει μείωση του ελλείμματος κάτω από το 3%; Ευχαριστώ.

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Να ξεκινήσω από τη δεύτερη. Το Πρόγραμμα Σταθερότητας θα έχει το χρονικό ορίζοντα που θα χρειάζεται η χώρα μας για να μειώσει το έλλειμμά της κάτω από το 3%.

Ως προς το πρώτο σας ερώτημα, δεν είναι μυστικό το γεγονός ότι για πολλές χώρες και για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κινήσεις, όπως αυτές που έκανε η Ιρλανδία για τη μείωση των μισθών, αναδεικνύονται ως σημαντικές και τις φέρνουν στο τραπέζι ως παράδειγμα. Η Ελλάδα έχει πάρει συγκεκριμένες αποφάσεις. Είναι διαφορετικές αποφάσεις. Σε αυτές εμμένουμε και είναι αυτές που προχωράμε.

Π. ΚΟΣΜΑΣ: Δυο συναφείς ερωτήσεις κ. Υπουργέ, για να ξεκαθαρίσει τι μπορούμε να περιμένουμε από το Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Οι προβλέψεις για το έλλειμμα, για δαπάνες, έσοδα, έλλειμμα και χρέος θα είναι οι ίδιες με τον Προϋπολογισμό ή υπάρχει ένα ενδεχόμενο να τροποποιηθούν; Η μια ερώτηση είναι αυτή.

Και η δεύτερη είναι, επειδή έχει τεθεί το ζήτημα και εσείς το έχετε θέσει εμμέσως, περί αναθεώρησης ή τροποποιητικού Προϋπολογισμού. Αυτό είναι μία υπόθεση μακρινή ή με βάση τις εξελίξεις και τα νέα δεδομένα αποκτά ισχυρές πιθανότητες; 

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Ξεκινάω από το δεύτερο ζήτημα που θέτετε. Η αναφορά μου σε πιθανό διορθωτικό Προϋπολογισμό, είναι για να κάνω απολύτως σαφές ότι η Κυβέρνηση θα κάνει τα πάντα, ώστε να τηρήσει τις δεσμεύσεις που θα αναλάβει απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι απολύτως σαφές. Δείχνει τη δέσμευσή μας και ταυτόχρονα επιβεβαιώνει αυτό που λέμε, ότι ο Προϋπολογισμός αυτός συντάχθηκε σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα με βάση τα στοιχεία, την πληροφόρηση, τις δυνατότητες που είχαμε εκείνη την περίοδο.

Ως προς το πρώτο. Η βασική διαφοροποίηση του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης είναι ο πολυετής του ορίζοντας και ότι εκεί αποτυπώνονται με πιο συγκεκριμένο τρόπο απ' ό,τι αποτυπώνονται στον Προϋπολογισμό οι κατευθύνσεις της πολιτικής, τα μέτρα και η απόδοσή τους. Αυτή είναι η βασική διαφορά. Το Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης δεν θα ξαναγράψει τον προϋπολογισμό του 2010. Θα δώσει αυτόν τον πολυετή ορίζοντα που χρειάζεται ως πλαίσιο πολιτικής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να αποφασίσει το χρόνο που θα έχουμε για να βγούμε από το 104.9. 

Κ. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ: Κύριε Υπουργέ, επειδή ακούγονται πάρα πολλά κυρίως στο παρασκήνιο των Βρυξελλών, θέλω να μου πείτε, και επειδή οι Βρυξέλλες κατά καιρούς στις εκθέσεις τους θέτουν ως μείζον διαρθρωτικό θέμα για την ελληνική οικονομία το συνταξιοδοτικό και το ασφαλιστικό -που το χαρακτηρίζουν όπως κι εσείς «ωρολογιακή βόμβα»- θέλω να μου πείτε εάν έχετε γίνει αποδέκτης εισηγήσεων ή και πιέσεων από την Κομισιόν για αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης -του γενικού ορίου εννοώ- στα 65 και κατάργηση των πρόωρων συντάξεων ή για αλλαγές στο ποσοστό αναπλήρωσης του ύψους της σύνταξης.

Και το δεύτερο. Επειδή είπατε για το πόθεν έσχες, το οποίο το έχετε εξηγήσει κάπως αναλυτικά, θέλω να μου πείτε, γιατί υπάρχει μια ανησυχία στον κόσμο όσον αφορά κυρίως τις καταθέσεις, αν θα δηλώνονται κλπ, αν αυτό το πόθεν έσχες θα είναι ο μπούσουλας για το μέλλον ή μπορεί να έχει και αναδρομική ισχύ.

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Η απάντηση στο πρώτο σας ερώτημα είναι όχι ευθέως. Η απάντηση στο δεύτερο ερώτημα είναι ότι οι ρυθμίσεις, οι οποίες αναλαμβάνονται, έχουν κυρίως ισχύ από εδώ και πέρα και δεν έχουν αναδρομική ισχύ.

C. BOITARD: Ένα σχόλιο για τις πληροφορίες του ξένου Τύπου κυρίως για διαπραγμάτευση ελληνικών ομολόγων στην κινεζική αγορά;

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Έχω διαβάσει και εγώ τα σχόλια αυτά. Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο να σας πω. Είναι προφανές ότι κάθε χώρα αναζητά διαφοροποίηση των πηγών άντλησης κεφαλαίων παγκοσμίως, αλλά δεν υπάρχει ούτε στα σκαριά ούτε δεδομένη οποιαδήποτε συμφωνία, όπως αυτή που περιγράφεται στο διεθνή Τύπο.

ΕΙΡ. ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ: Κύριε Υπουργέ, είπατε ότι δεν έχετε λάβει συγκεκριμένες και ούτε προβλέπονται συγκεκριμένες υποδείξεις για μέτρα από τους εταίρους μας. Όμως, υπάρχει μια συγκεκριμένη διαπίστωση στην επιστολή Γιούνκερ: μιλάει για αύξηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα. Ισχύει αυτό; Και έστω και αν δεν ισχύει, μπορείτε να μας πείτε εάν είναι στους σχεδιασμούς σας να αυξήσετε τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα καύσιμα, δεδομένου ότι είναι χαμηλότερα, όπως και οι άλλοι που αναφέρατε, από το μέσο όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατ' αρχάς, κυρία Χρυσολωρά, στην επιστολή Γιούνκερ, την ύπαρξη της οποίας επιβεβαιώνω, δεν υπάρχει καμία τέτοια αναφορά. Να τονίσω το εξής: η ανταλλαγή τέτοιων επιστολών είναι μία πάγια πρακτική του Eurogroup, όπως είναι και απόφαση του Eurogroup να μην υπάρξει δημοσιοποίησή τους.

Να σας πω ότι η επιστολή του κ. Γιούνκερ αναφέρεται στα προβλήματα της χώρας, τα πολύ σοβαρά προβλήματα, όπως τα λέει και τα περιγράφει και στην ανάγκη να κάνει η Ελλάδα μία σειρά από διαρθρωτικές προσαρμογές. Αναφέρεται σε αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο σύστημα φορολογίας, το ασφαλιστικό, τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος, την αξιοπιστία στοιχείων κ.ο.κ., χωρίς να εξειδικεύει οποιοδήποτε απ' όλα αυτά.

Αναφέρεται στην ανάγκη οι μισθολογικές εξελίξεις και οι εξελίξεις στο επίπεδο των τιμών να στηρίζουν και να μην υποδαυλίζουν την ανταγωνιστικότητα της χώρας. Και ότι περιμένει από την ελληνική Κυβέρνηση να αποτυπώσει τα συγκεκριμένα στο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Στη δε απαντητική μου επιστολή, λέω αυτά ακριβώς που έχω πει στο δημόσιο διάλογο και όχι κάτι παραπάνω.

Για το φόρο στα καύσιμα, όπως ξέρετε,  δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στον Προϋπολογισμό του 2010. Πράγματι, ο φόρος στα καύσιμα στην Ελλάδα είναι χαμηλότερος απ' ό,τι είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα υπάρξει σταδιακά μία διαδικασία προσαρμογής, αλλά αυτή τη στιγμή δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Υπουργέ, δεχθήκατε μία επίθεση, όπως ισχυρίζονται οι ομογενείς, από τον κ. Προβόπουλο που μας έστειλε αδιάβαστους στα νύχια των λεόντων, γιατί πρόσφατα βγήκε και είπε όλα αυτά τα πράγματα και οι Κασσάνδρες έλεγαν ότι δε γίνεται τίποτα με την ελληνική οικονομία. Τώρα, εσείς δικαιωθήκατε απ' ό,τι βλέπω, όπως μας τα λέτε. Τι συμβαίνει; Πώς έγινε όλη η αναταραχή που απέβη και εις βάρος της ελληνικής οικονομίας;

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Η αναταραχή, όπως λέτε, έχει μία σειρά από παράγοντες. Οι διεθνείς αγορές κινούνται πολλές φορές υπερεκτιμώντας ή υπερ-υποτιμώντας κάποια πράγματα. Όπως είπα και πριν, και το ξαναλέω, πολλά απ' τα δημοσιεύματα που διαβάζω σε ξένες εφημερίδες και από ξένους οίκους, είναι απολύτως υπερβολικά και εκτός πραγματικότητας.

Χωρίς να υποτιμάει κάποιος τις πραγματικές δυσκολίες της ελληνικής οικονομίας, αυτές δεν δικαιολογούν τα «αποκαλυπτικού τύπου» -με την ξένη έννοια όρου- δημοσιεύματα που διαβάσαμε.

Δ. ΤΣΟΥΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ένα ερώτημα ρεαλισμού, μπορεί και αφέλειας βέβαια. Είναι δυνατόν να εγκριθεί το Πρόγραμμα Σταθερότητας που θα καταθέσετε, αλλά η παράταση που θα μας δοθεί να είναι διαφορετική απ' αυτή που θα προβλέπει;

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Είναι ένα ρεαλιστικό ερώτημα. Στην πράξη είναι δύσκολο να καταλάβει κάποιος πώς μπορεί μια χώρα, που ξεκινάει από το 12,7%, να πέσει στο 3% σε μία περίοδο λιγότερο από τρία ή τέσσερα χρόνια. Και βλέπετε, δεν λέω συγκεκριμένο νούμερο, λέω τρία ή τέσσερα. Αν δει κάποιος και τις άλλες χώρες, θα δει ότι αυτή είναι και η περίοδος που έχουν. Οι περισσότερες έχουν τέσσερα χρόνια. Κάποιες έχουν και τρία.

Η Ελλάδα διαφοροποιείται ως προς ένα πράγμα, το οποίο είναι το πρόβλημα αξιοπιστίας που έχει. Και αυτό μπορεί να οδηγήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Eurogroup στο να θελήσουν να βάλουν μία διαδικασία σε δύο ταχύτητες. Να αναγνωρίσουν ότι προφανώς δεν μπορεί να γίνει σε μικρότερο χρονικό διάστημα, αλλά να πουν «πάρτε τώρα ένα πρώτο χρονικό διάστημα και ελάτε να τα ξαναπούμε, βάσει του πώς θα πηγαίνετε». Αυτό είναι ένα δεύτερο σενάριο. Εμείς θα επιχειρηματολογήσουμε με βάση την αντιμετώπιση της Ελλάδας, ακριβώς με τα ίδια κριτήρια που αντιμετωπίζονται και οι υπόλοιπες χώρες.

Γ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Η δεύτερη ταχύτητα, αν καταλάβαμε σωστά, είναι 3+1 ή 3+2;

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Δεν το γνωρίζω αυτό.

Ευχαριστώ πολύ.