Ανακοίνωση σχετικά με την παράταση της προθεσμίας για τη μεταβίβαση ακινήτων εταιρειών που υπόκεινται στον ειδικό φόρο σε φυσικά πρόσωπα με ευεργετικές διατάξεις

2010-11-24 14:39

  

Με Υπουργική Απόφαση (ΠΟΛ 1158/2010) παρατείνεται μέχρι 29 Δεκεμβρίου 2010 η προθεσμία της μεταβατικής διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν.3842/2010 που αφορά στη μεταβίβαση ακινήτων εταιρειών που υπόκεινται στον ειδικό φόρο σε φυσικά πρόσωπα με ευεργετικές διατάξεις.

Με την ίδια απόφαση παρατείνεται μέχρι 30 Δεκεμβρίου 2010 η προθεσμία υποβολής της δήλωσης του ειδικού φόρου επί των ακινήτων.

Τέλος, με Υπουργική Απόφαση (ΠΟΛ1159/2010) καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης του ειδικού φόρου επί των ακινήτων.

 

  • Υπουργείο Οικονομικών