Ομιλία Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στο 20ο Ετήσιο Συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.

2009-11-30 12:46

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


    Ημερομηνία: Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2009


    Θέμα: Ομιλία Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στο 20ο Ετήσιο Συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.

    Η Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Λούκα Τ. Κατσέλη, μιλώντας στο 20ο Συνέδριο του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου, με θέμα «Η Ώρα της Οικονομίας», τόνισε πως άμεσο μέλημα του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας είναι η τόνωση της αγοράς και η αναθέρμανση της οικονομίας. Τέσσερις είναι οι προτεραιότητες που προωθούνται άμεσα:

    1. Η διοχέτευση ρευστότητας στις επιχειρήσεις , ιδιαίτερα στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσκολίες άντλησης κεφαλαίων ή/και πληρωμής οφειλών,

    2. Η στήριξη της επενδυτικής ζήτησης . Για το 2010, προωθούμε έργα συνολικού ύψους 10,3 δις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

    3. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας και η πρόταξη ενός νέου βιώσιμου αναπτυξιακού προτύπου με αιχμή την Πράσινη επιχειρηματικότητα, τις πράσινες υποδομές και τις παραγωγικές αναδιαρθρώσεις

    4. Η αποτελεσματική προστασία του καταναλωτή. Η καταπολέμηση της αισχροκέρδειας, των αθέμιτων χρεώσεων και καταχρηστικών πρακτικών στην αγορά, η προώθηση του υγιούς ανταγωνισμού αποτελούν πολιτικές τόσο για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας όσο και για την στήριξη του οικογενειακού προϋπολογισμού των μεσαίων και χαμηλών στρωμάτων.

    Ακολουθεί το πλήρες κείμενο:

    Κυρίες και κύριοι,

    Βρισκόμαστε σχεδόν δύο μήνες μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης και την ανάληψη της ευθύνης να χαράξουμε μια νέα πορεία όχι μόνο για την οικονομία και την ανάπτυξη αλλά για ολόκληρη τη χώρα.

    Κληθήκαμε από τους πολίτες να δημιουργήσουμε μια νέα προοπτική και μια νέα ελπίδα. Κληθήκαμε από τους πολίτες να κάνουμε ριζικές αλλά και στοχευμένες αλλαγές. Να εργαστούμε σκληρά και συστηματικά. Να μην επαναλάβουμε την αδράνεια και τα λάθη των τελευταίων ετών.

    Η συγκυρία για την οικονομία είναι κρίσιμη. Η οικονομία της χώρας, αθωράκιστη και χωρίς ολοκληρωμένο και αξιόπιστο σχεδιασμό δέχεται, σημαντικές πιέσεις και κραδασμούς από τις επιπτώσεις της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης αλλά κυρίως από τις εσφαλμένες επιλογές πολιτικής τα τελευταία χρόνια.

    Παραλάβαμε μία οικονομία σε ύφεση με αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης. Μια οικονομία με υψηλά ελλείμματα και χρέος. Με αλόγιστες σπατάλες και αδικαιολόγητες υπερβάσεις στις δημόσιες δαπάνες. Με σημαντική υστέρηση στα έσοδα.

    Παραλάβαμε μια οικονομία όπου η αγορά έχει παγώσει. Που βιώσιμες επιχειρήσεις ασφυκτιούν από την πτώση της αγοραστικής ζήτησης, τη μείωση των πιστωτικών ορίων , τη μειωμένη ρευστότητα , τις ακάλυπτες επιταγές, την καθυστερημένη αποπληρωμή επιχορηγήσεων και οφειλών του δημοσίου . Την ίδια στιγμή που 2100 αιτήσεις για επενδυτικά σχέδια έχουν συσσωρευτεί στο Υπουργείο Οικονομίας και περιμένουν μήνες να αξιολογηθούν προκειμένου να ενταχθούν στον επενδυτικό νόμο.

    Παραλάβαμε μια οικονομία όπου χιλιάδες νοικοκυριά αδυνατούν να αποπληρώσουν τις οφειλές τους, την ίδια στιγμή που η φοροδιαφυγή συνεχίζει να ανθεί και οι ανισότητες να διευρύνονται.

    Παραλάβαμε μια οικονομία με σοβαρό παραγωγικό έλλειμμα και κρίση ανταγωνιστικότητας, την ίδια στιγμή που η χώρα είναι παγκόσμια δύναμη στη ναυτιλία και υπάρχουν τεράστιες ανεκμετάλλευτες ευκαιρίες για επενδύσεις και ανάπτυξη σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στον θαλάσσιο τουρισμό , στον αγροτοδιατροφικό τομέα , σε υποδομές , μεταφορές, επικοινωνίες και σύγχρονες υπηρεσίες.

    Κυρίες και Κύριοι,

    Δεν υπάρχουν περιθώρια για ολιγωρία ή αδράνεια . Το στοίχημα δεν είναι κυβερνητικό αλλά εθνικό . Οφείλουμε σε ελάχιστο χρόνο να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία της χώρας στις διεθνείς αγορές. Να προχωρήσουμε στην απαραίτητη δημοσιονομική εξυγίανση. Να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για την αναθέρμανση της οικονομικής δραστηριότητας. Να υλοποιήσουμε ένα αποτελεσματικό αλλά τολμηρό σχέδιο για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την αναδιάρθρωση της παραγωγικής μας βάσης με αιχμή την πράσινη ανάπτυξη και την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού μας συστήματος και των κοινωνικών μας υπηρεσιών.

    H έξοδος από την κρίση προϋποθέτει ταυτόχρονες συντονισμένες ενέργειες και διαρθρωτικά μέτρα και στα τρία μέτωπα: στο μέτωπο της πραγματικής οικονομίας, στο μέτωπο της δημοσιονομικής διαχείρισης και στο μέτωπο της λειτουργίας των θεσμών. Αν δεν τονωθούν η αγοραστική ζήτηση, οι επενδύσεις και η παραγωγή, αν δεν ανακάμψει η οικονομική δραστηριότητα, η όποια προσπάθεια δημοσιονομικής εξυγίανσης θα πέσει στο κενό. Αν δεν υπάρξει βελτίωση της ανταγωνιστικότητας , η αναθέρμανση της οικονομίας θα προσκρούσει σε μεγαλύτερα ελλείμματα στο εξωτερικό ισοζύγιο της χώρας. Αν δεν απλοποιηθούν ριζικά και επιταχυνθούν οι διαδικασίες διαχείρισης του κοινοτικού πλαισίου στήριξης ,δηλαδή του ΕΣΠΑ 2007-2013 , η αξιολόγηση των επενδύσεων και οι διαδικασίες ίδρυσης, αδειοδότησης και λειτουργίας επιχειρήσεων τότε ούτε επενδύσεις θα γίνονται , ούτε θα επιτευχθεί η αναγκαία παραγωγική αναδιάρθρωση και η βιώσιμη, πράσινη ανάπτυξη.

    Η πρόκληση επομένως για όλους μας είναι να δουλέψουμε όλοι μαζί , δημόσιος και ιδιωτικός τομέας , να συντονίσουμε τις ενέργειες μας για να κερδίσουμε το τριπλό στοίχημα της αναθέρμανσης της οικονομίας, της δημοσιονομικής εξυγίανσης και της παραγωγικής αναδιάρθρωσης της χώρας. Αυτό είναι το στοίχημα. Αυτή ήταν και παραμένει η δέσμευσή μας.

    Κυρίες και Κύριοι,

    Το Υπουργείο το οποίο ηγούμαι , το νεοσύστατο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας έχει συγκεντρώσει όλα τα αναπτυξιακά εργαλεία που διαθέτουμε κάτω από την ίδια στέγη και το ίδιο όραμα : δημόσιες επενδύσεις, ΕΣΠΑ, Επενδυτικός Νόμος , κρατικές ενισχύσεις, κρατικές προμήθειες, ΣΔΙΤ, εμπορική πολιτική τίθενται στην υπηρεσία της αναθέρμανσης της οικονομίας και της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας. Η ενσωμάτωση του δυναμικού κλάδου της Εμπορικής Ναυτιλίας στο Υπουργείο αναδεικνύει την βούληση για συντονισμένη στήριξη της Ελληνικής σημαίας , για ανάπτυξη συνεργειών με άλλους κλάδους και για αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας των λιμανιών μας, της ακτοπλοΐας αλλά και του θαλάσσιου τουρισμού . Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι η χώρα μας, ως παγκόσμια ναυτιλιακή δύναμη , εξελέγη στην πρώτη πεντάδα του Συμβουλίου του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, του γνωστού ΙΜΟ μεταξύ 154 χωρών, πάνω από τις ΗΠΑ και τη Ρωσσία.

    Άμεσο μέλημα του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας είναι η τόνωση της αγοράς και η αναθέρμανση της οικονομίας.

    Πρώτη προτεραιότητα η διοχέτευση ρευστότητας στις επιχειρήσεις , ιδιαίτερα στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσκολίες άντλησης κεφαλαίων ή/και πληρωμής οφειλών. Με το νομοσχέδιο που κατατίθεται στη Βουλή την επόμενη εβδομάδα δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις που έχουν περιέλθει σε δυσχερή θέση να αναστείλουν την εξυπηρέτηση χρεολυτικών δόσεων για δύο χρόνια , να ρυθμίσουν ληξιπρόθεσμες αλλά και ενήμερες οφειλές καθώς και να βγούν άμεσα από τον Τειρεσία εφόσον πληρώσουν τις οφειλές τους. Η παραμονή δυσμενών καταχωρήσεων στον Τειρεσία συντομεύεται κατά ένα χρόνο, ενώ δυσμενής καταχώρηση προβλέπεται μόνο για ανεξόφλητες οφειλές άνω των 1000 ευρώ και για καθυστερούμενες οφειλές που εξοφλήθηκαν άνω των 5000 ευρώ. Οι ρυθμίσεις αυτές θα συμπληρωθούν με αύξηση του κεφαλαίου και αλλαγές στα κριτήρια και στους όρους λειτουργίας του ΤΕΜΠΜΕ με στόχο την παροχή εγγυήσεων του δημοσίου σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που πραγματικά έχουν ανάγκη στήριξης και άμεσης δανειοδότησης αλλά και επιχειρήσεις που επλήγησαν ιδιαίτερα από την κρίση.

    Δεύτερη προτεραιότητα η στήριξη της επενδυτικής ζήτησης . Για το 2010, προωθούμε έργα συνολικού ύψους 10,3 δις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Τα έργα αυτά υλοποιούν τη δέσμευσή μας για αύξηση των δημοσίων επενδύσεων στο 4,2% του ΑΕΠ από 3,9% που ήταν το 2009. Η συνολική συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη από το ΕΣΠΑ προβλέπεται να ξεπεράσει τα 7 δις . Μεγάλη πρόκληση αποτελεί η βελτίωση της απορρόφησης των κοινοτικών πόρων που παραμένει στο χαμηλό επίπεδο του 3% τρία χρόνια μετά την έναρξη του Προγράμματος αλλά και η σωστή αξιοποίησή τους. Γι’ αυτό απαιτείται η άμεση περιφερειοποίηση και η ριζική απλούστευση διαδικασιών στη διαχείριση του Προγράμματος . Παράλληλα, σε συνεννόηση με τον Υπουργό Οικονομικών, προωθείται η εξόφληση, μέχρι τον Μάρτιο του 2010, των οφειλομένων επιχορηγήσεων σε επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στον Επενδυτικό Νόμο ή/ και σε επιμέρους Προγράμματα του Υπουργείου καθώς και η αξιολόγηση προτάσεων που εκκρεμούν.

    Τρίτη προτεραιότητα αποτελεί η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας και η πρόταξη ενός νέου βιώσιμου αναπτυξιακού προτύπου με αιχμή την Πράσινη επιχειρηματικότητα, τις πράσινες υποδομές και τις παραγωγικές αναδιαρθρώσεις.

    Το ΕΣΠΑ 2007-2013 αποτελεί βασικό εργαλείο προς αυτή την κατεύθυνση. Το μεγάλο στοίχημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι τόσο να μην χαθεί άλλος πολύτιμος χρόνος για την απορρόφηση πόρων, όσο και να διοχετεύσουμε τους πόρους αυτούς, μέσα από αναθεωρημένα αλλά και νέα προγράμματα, σε δράσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας. Με αιχμή του δόρατος την Ελληνική Περιφέρεια. Αποτελεί δέσμευση μεταξύ άλλων η επένδυση στην παιδεία και κατάρτιση , η δημιουργία δικτύων για την εξοικονόμηση ενέργειας και τη στήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων και των αποβλήτων , η επέκταση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των ευρυζωνικών δικτύων αλλά και η στήριξη των πολιτιστικών και τουριστικών υπηρεσιών και υποδομών. Στο πλαίσιο αυτό προωθείται η υλοποίηση ενός μακρόπνοου προγράμματος ανάπτυξης των λιμανιών της χώρας με αναβαθμισμένες υπηρεσίες εξυπηρέτησης και σύγχρονες υποδομές που θα εγγυώνται τη βιωσιμότητα και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

    Ήδη το Υπουργείο μας έχει ξεκινήσει ένα πρώτο κύκλο συναντήσεων με όλα τα Υπουργεία, με σκοπό την προσαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής στη βάση των προγραμματικών μας δεσμεύσεων.

    Παράλληλα, προχωράμε στην αναμόρφωση του Επενδυτικού Νόμου, που θα είναι έτοιμος τους πρώτους μήνες τους 2010 έτσι ώστε να τον αναδείξουμε σε κορυφαίο αναπτυξιακό εργαλείο. Για το σκοπό αυτό, έχουμε ήδη ανακοινώσει ότι αιτήσεις με τον ισχύοντα επενδυτικό νόμο θα μπορούν να κατατίθενται μέχρι το τέλος του 2009. Ο νέος Αναπτυξιακός νόμος θα στηρίζει την καινοτομία, την εξαγωγική δραστηριότητα και την πράσινη επιχειρηματικότητα. Θα προβλέπεται η επιτάχυνση των διαδικασιών εξέτασης των αιτημάτων ένταξης στον αναπτυξιακό νόμο και καταβολής της ενίσχυσης. Προς την ίδια αναπτυξιακή στοχοθέτηση θα χρησιμοποιηθούν οι ΣΔΙΤ και οι κρατικές προμήθειες ενώ προωθείται στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ , για ειδικά προγράμματα προαγωγής της καινοτομίας, των αστικών αναπλάσεων και της κοινωνικής εργασίας μέσω μικροπιστώσεων.

    Για τη χρηματοδότηση αναπτυξιακών πρωτοβουλιών δημιουργείται Ταμείο Αναχρηματοδότησης της Οικονομίας. Το Ταμείο, που θα λειτουργεί με σύγχρονους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης και σε στενή συνεργασία με παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς και διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς , θα αντλεί κεφάλαια από τις αγορές μέσω έκδοσης ομολόγων και θα συμμετέχει σε μακρόπνοα επενδυτικά προγράμματα.

    Τέλος προωθείται η διασύνδεση των πολιτικών εξωτερικού εμπορίου, με τις πολιτικές προσέλκυσης επενδύσεων. Προχωράμε στην αναβάθμιση των υπηρεσιών του Οργανισμού Προώθησης Εξαγωγών και του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων και τη διασύνδεσή τους με τις πολιτικές του Invest in Greece, του πρώην ΕΛΚΕ, για την προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων και την προώθηση των Ελληνικών εξαγωγών.

    Η τέταρτη προτεραιότητα αφορά στην αποτελεσματική προστασία του καταναλωτή. Η καταπολέμηση της αισχροκέρδειας , των αθέμιτων χρεώσεων και καταχρηστικών πρακτικών στην αγορά, η προώθηση του υγιούς ανταγωνισμού αποτελούν πολιτικές τόσο για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας όσο και για την στήριξη του οικογενειακού προϋπολογισμού των μεσαίων και χαμηλών στρωμάτων. Το Σχέδιο Νόμου για την προστασία των καταναλωτών από την υπερχρέωση κατατίθεται για συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή μέχρι το τέλος του 2009.

    Επιπρόσθετα, δουλεύουμε εντατικά για την στενή παρακολούθηση της αγοράς με αποτελεσματικές διαδικασίες κοστολόγησης, προληπτικούς ελέγχους και επιβολή αυστηρών κυρώσεων σε περιπτώσεις αισχροκέρδειας και καταχρηστικών πρακτικών. Στόχος μας είναι να μπει φραγμός στις αδικαιολόγητες ανατιμήσεις και τις εναρμονισμένες πρακτικές και να εκσυγχρονιστεί το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τον ανταγωνισμό και τη λειτουργία της Επιτροπής Ανταγωνισμού που παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητο από το 1977. Να προωθήσουμε τις ηλεκτρονικές προμήθειες. Να θέσουμε την αγορά στην υπηρεσία του πολίτη και της υγιούς επιχειρηματικότητας. Έτσι προχωράμε μέχρι τον Φεβρουάριο σε επανατιμολόγηση περίπου 6.000 φάρμακων που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά εξοικονομώντας δαπάνες που ξεπερνούν το 1 δις ευρώ ενώ αλλάζει η τιμολόγηση των αντιγράφων με στόχο τη μείωση των τιμών σε Ευρωπαϊκά επίπεδα . Μετά από 11 χρόνια παραδίδεται επιτέλους εντός του Δεκεμβρίου το Παρατηρητήριο Τιμών που θα επιτρέψει τη αξιόπιστη ενημέρωση των καταναλωτών αλλά και την αντιμετώπιση της κερδοσκοπίας και των καρτέλ.

    Επίλογος
 
    Κυρίες και κύριοι,

    Η αλλαγή πορείας απαιτεί χωρίς άλλη καθυστέρηση την προώθηση μέτρων και πρωτοβουλιών για την ανασυγκρότηση της οικονομίας.

    Απαιτεί, την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου και αξιόπιστου σχεδίου το οποίο βραχυπρόθεσμα στοχεύει στην αναθέρμανση της οικονομίας και την έξοδο από την κρίση και μεσοπρόθεσμα στην παραγωγική ανασυγκρότηση της οικονομίας, που θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και θα βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο του πολίτη.

    Η αλλαγή πορείας χρειάζεται τη συστράτευση όλων των παραγωγικών δυνάμεων, ολόκληρης της κοινωνίας. Χρειαζόμαστε τη συνεργασία σας αλλά και την κριτική σας. Χρειαζόμαστε την γνώση και την εμπειρία σας αλλά και την ενεργό συμμετοχή σας.

    Υπάρχει σχέδιο, όραμα, βούληση για σκληρή δουλειά , για απτά μετρήσιμα αποτελέσματα. Είναι εθνική ανάγκη να πετύχουμε και να θέσουμε στέρεες βάσεις για μια νέα πορεία, μια νέα προοπτική για τη χώρα. Ναι, μπορούμε καλλίτερα.

    Σας ευχαριστώ πολύ.