‘Έκδοση νέας Αγορανομικής Διάταξης για τα φαρμακευτικά προϊόντα του Ν.3816/2010

2010-08-11 17:17

Εκδόθηκε στις 5-8-2010 η με αριθμό 7/2010 Αγορανομική Διάταξη, που θα έχει ισχύ με την έκδοση του επόμενου Δελτίου Τιμών και αφορά τα φαρμακευτικά προϊόντα  του Ν.3816/2010 και συγκεκριμένα:

Με τη νέα Αγορανομική Διάταξη καθορίζονται ποσοστά κέρδους 2,5% για τις φαρμακαποθήκες  (υπολογίζεται επί της νοσοκομειακής τιμής) και 18% για τα φαρμακεία (υπολογίζεται επί του συνόλου νοσοκομειακής τιμής και κέρδους φαρμακαποθήκης).

Οι  λιανικές τιμές στα φαρμακευτικά προϊόντα της παρ.2 του άρθρου 12 του Ν.3816/2010, που θα προκύψουν σύμφωνα με την αριθ.  7/2010 Αγορανομική Διάταξη, θα είναι μειωμένες κατά 10,41% από αυτές που υπήρχαν με  βάση την προηγούμενη Α.Δ.

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση, που θα εκδοθεί και θα ισχύσει ταυτόχρονα με το σχετικό Δελτίο Τιμών, οι ασθενείς θα έχουν τη δυνατότητα να προμηθεύονται τα εν λόγω φαρμακευτικά προϊόντα και από τα φαρμακεία και να μην απευθύνονται αποκλειστικά στα νοσοκομεία .

 

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο της αγορανομικής διάταξης