Την αναστολή άδειας λειτουργίας για τις Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ και Ασπίς Πρόνοια ΑΕΑΖ, τις General Union και General Trust

2009-09-21 18:08
Την αναστολή άδειας λειτουργίας για τις Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ και Ασπίς Πρόνοια ΑΕΑΖ, τις General Union και General Trust, εταιρείες συμφερόντων Π. Ψωμιάδη, καθώς και για την ασφαλιστική Σκούρτης, αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης.

Σύμφωνα με την απόφαση οι εν λόγω εταιρείες παρουσίαζαν αδυναμία να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους έναντι των ασφαλισμένων τους, αλλά και των εργαζομένων τους.

Αντί να κατατεθούν τα οφειλόμενα ποσά στους συγκεκριμένους λογαριασμούς, στις 16 και στις 18 Σεπτεμβρίου 2009 εμφανίστηκε στην ΕΠΕΙΑ ο κ. Παύλος Ψωμιάδης (Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ) και προς κάλυψη των απαιτούμενων ποσών των τεσσάρων πρώτων εκ των προαναφερόμενων εταιρειών κατέθεσε εγγυητική επιστολή ύψους 550 εκατ. ευρώ της τράπεζας HSBC, η οποία μετά από έλεγχο της Τραπέζης της Ελλάδος αποδείχθηκε ότι δεν είναι γνήσια.

Το γεγονός αυτό - αναφέρει η ΕΠΕΙΑ - μας γνωστοποίησε η ΤτΕ με σχετικό έγγραφό της (αρ.πρ: ΙΔ/27 της 18/09/09) υποδεικνύοντας ταυτόχρονα και την άμεση ενημέρωση των Εισαγγελικών Αρχών, ενημέρωση στην οποία η ΕΠ.Ε.Ι.Α. έχει ήδη προβεί από 18/09/09.
 
Σημειώνεται ότι η Επ. Ε. Ι. Α. έχει διαμηνύσει σαφώς εδώ και καιρό ότι δεν θα διστάσει να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας της Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ στην περίπτωση που κρίνει ότι δεν καλύπτονται επαρκώς τα 203,59 εκατ. ευρώ που πρέπει να μπουν στην εταιρεία για να ανορθωθεί ο δείκτης φερεγγυότητάς της.


Η ανάκληση αδείας της Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ συμπαρασύρει και την θυγατρική της Ασπίς Πρόνοια ΑΕΑΖ, ενώ αντίθετα κανονικά συνεχίζει την λειτουργία του ο όμιλος Commercial Value o οποίος περιλαμβάνει και τις Aspis Holding και Protοn Aσφαλιστική επίσης συμφερόντων Π. Ψωμιάδη.

Σημειώνεται ότι το κλίμα αβεβαιότητας γύρω από την τύχη των παραπάνω εταιρειών οδήγησε ήδη τους περισσότερους πράκτορες από όσους συνεργάζονται μαζί τους στην αναζήτηση κάλυψης για τα υφιστάμενα συμβόλαια Αυτοκινήτου τα οποία βρίσκονται εν ισχύ.

*** Η εξασφάλιση των κατόχων προγραμμάτων Ζωής

Πιο ήρεμη είναι η κατάσταση αναφορικά με τους κατόχους προγραμμάτων Ζωής χάρη στην ρύθμιση που πέρασε το υπουργείο Οικονομίας προ διμήνου, η οποία εξαιρεί τα συμβόλαια Ζωής από την διαδικασία εκκαθάρισης ασφαλιστικής, θεσπίζοντας, τον ρόλο του επόπτη χαρτοφυλακίου Ζωής ο οποίος ενεργεί αυτόνομα σε σχέση με τον επόπτη εκκαθάρισης και έχει ως βασική ευθύνη την διαχείριση του χαρτοφυλακίου προγραμμάτων Ζωής τα οποία μένουν εκτός εκκαθάρισης.

Ο ορισμός επόπτη διαχείρισης χαρτοφυλακίου Ζωής διενεργείται εφόσον δεν προκύψει μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου Ζωής πριν την έναρξη εκκαθάρισης της προβληματικής ασφαλιστικής εταιρείας.

Προκειμένου δε να υπάρξει ομαλή μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου ασφαλιστηρίων Ζωής σε υγιή ασφαλιστική εταιρεία, θεσπίστηκε παροχή εγγυήσεων από πλευράς Δημοσίου. Είτε απευθείας υπέρ της ασφαλιστικής εταιρείας στην οποία θα μεταβιβάζεται χαρτοφυλάκιο Ζωής, είτε στους ασφαλισμένους με προγράμματα Ζωής της εταιρείας της οποίας η άδεια ανεστάλη.
Η εγγύηση που παρέχει το Δημόσιο συνυπολογίζεται στο περιθώριο φερεγγυότητας και επομένως μειώνει τους άμεσους κινδύνους που διατρέχει μια υγιής ασφαλιστική όταν αναλαμβάνει ένα μεγάλο προβληματικό χαρτοφυλάκιο Ζωής.

Ταυτόχρονα, μέσω της παροχής εγγυήσεων η κυβέρνηση επιδιώκει να αμβλύνει τους κινδύνους που αναλαμβάνει η εταιρεία στην οποία μεταβιβάζεται ένα χαρτοφυλάκιο εργασιών Ζωής το οποίο έχει έλλειμμα αποθεμάτων και πιθανώς επιδεινούμενη ποιότητα (υψηλές εξαγορές, ζημιογόνα προγράμματα Ζωής, κ.α.).

Η μεταβίβαση των χαρτοφυλακίων, θα διενεργείται με επιμέλεια του επόπτη και θα επικυρώνεται με απόφαση του υπουργού Οικονομίας, μετά από πρόταση της Επιτροπής Εποπτείας Εταιρειών Ιδιωτικής Ασφάλισης.

*** Η απόφαση της ΕΠΕΙΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης συνεδρίασε σήμερα 21.09.09 και μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, με γνώμονα τη διασφάλιση των συμφερόντων των χιλιάδων ασφαλισμένων, των εργαζομένων και της αξιοπιστίας του θεσμού της Ιδιωτικής Ασφάλισης, αποφάσισε ομόφωνα την οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας των ασφαλιστικών εταιρειών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ, ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟIΑ ΑΕΑΖ, ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ (General Union), ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΕΓΑ (General Trust) και Γ.Η. ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΕΕΓΑ, διότι οι εν λόγω εταιρείες δεν ανταποκρίθηκαν στις υποχρεώσεις τους προκειμένου να καλύψουν τα απαιτούμενα περιθώρια φερεγγυότητας, έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Επισημαίνεται, ότι η ΕΠ.Ε.Ι.Α. από μακρού χρόνου, εξάντλησε όλα τα περιθώρια επίλυσης του προβλήματος δίνοντας επανειλημμένα την ευκαιρία να καλυφθούν τα απαραίτητα περιθώρια φερεγγυότητας. Παρά ταύτα, οι εν λόγω εταιρείες παρουσίαζαν αδυναμία να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους έναντι των ασφαλισμένων τους, αλλά και των εργαζομένων τους.

Αντί να κατατεθούν τα οφειλόμενα ποσά στους συγκεκριμένους λογαριασμούς, στις 16 και στις 18 Σεπτεμβρίου 2009 εμφανίστηκε στην ΕΠΕΙΑ ο κ. Παύλος Ψωμιάδης (Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ) και προς κάλυψη των απαιτούμενων ποσών των τεσσάρων πρώτων εκ των προαναφερόμενων εταιρειών κατέθεσε εγγυητική επιστολή ύψους 550 εκατ. ευρώ της τράπεζας HSBC, η οποία μετά από έλεγχο της Τραπέζης της Ελλάδος αποδείχθηκε ότι δεν είναι γνήσια. Το γεγονός αυτό μας γνωστοποίησε η ΤτΕ με σχετικό έγγραφό της (αρ.πρ: ΙΔ/27 της 18/09/09) υποδεικνύοντας ταυτόχρονα και την άμεση ενημέρωση των Εισαγγελικών Αρχών, ενημέρωση στην οποία η ΕΠ.Ε.Ι.Α. έχει ήδη προβεί από 18/09/09.

Με βάση το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο η ΕΠ.Ε.Ι.Α. ορίζει επόπτες ασφαλιστικής εκκαθάρισης και ζήτησε από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών να ορίσει Επόπτη Χαρτοφυλακίων Ζωής.

Σημειώνεται ότι:
1. Για τον Κλάδο Αυτοκινήτων κάλυψη θα παρέχει το επικουρικό κεφάλαιο για 30 ημέρες, έτσι όπως προβλέπεται από το νόμο.
2. Για τον Κλάδο Ζωής, με βάση πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση, ορίζεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών Επόπτης Χαρτοφυλακίων Ζωής, ο οποίος αναλαμβάνει τη λειτουργία της εταιρείας μέχρι να μεταβιβαστούν τα χαρτοφυλάκια ζωής σε άλλες ασφαλιστικές εταιρείες, καταβάλλοντας αποζημιώσεις σε ασφαλισμένους και δικαιούχους, καθώς και τους μισθούς στους εργαζόμενους.

Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζεται ότι όλοι οι ασφαλισμένοι στον Κλάδο Ζωής, δε θα χάσουν τα δικαιώματά τους και τα χρήματα που έχουν αποταμιεύσει.

Οι εργαζόμενοι στον Κλάδο Ζωής θα συνεχίζουν να εργάζονται μέχρι να μεταβιβαστούν τα χαρτοφυλάκια σε άλλες εταιρείες, στις οποίες αναμένεται να απορροφηθεί το μεγαλύτερο μέρος των εργαζόμενων.

Οι σχετικές αποφάσεις έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΠΕΙΑ, www.pisc.gr.