Ακριβότερη γίνεται η αυτοπεραίωση

2009-08-16 22:25

Μπορεί όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοικτά για την οριστικοποίηση των μέτρων του φθινοπωρινού πακέτου, το οποίο ο υπουργός Οικονομίας κ. Ι. Παπαθανασίου αρέσκεται να χαρακτηρίζει πρόγραμμα διαρθρωτικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων, πλην όμως υπάρχουν μέτρα φορολογικού χαρακτήρα, που δεν μπορούν να μείνουν εκτός πακέτου. Πρώτο και κύριο εξ αυτών θα είναι η αναπροσαρμογή έως και 20% κατά μέσο όρο των μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους (ΜΣΚΚ), καθιστώντας ακριβότερη την αυτοπεραίωση του 2010 για πάνω από 800.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Δ. ΤΣΟΥΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ - Γ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Το μέτρο δεν μπορεί να θεωρηθεί ως νέα φορολογία, δεδομένου ότι εκπορεύεται από την ανάγκη πλήρωσης του κενού που δημιουργούν οι μεταβολές, οι οποίες έχουν επέλθει τα τελευταία χρόνια στην αγορά και ειδικότερα από την εμφάνιση νέων οικονομικών δραστηριοτήτων αλλά και τον κορεσμό άλλων. Ειδικότερα, παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών, αιτιολογώντας την ανάγκη νέας διαμόρφωσης των μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους, υπογραμμίζουν ότι αυτή προέκυψε από την ύπαρξη στην αγορά πολλών νέων επαγγελμάτων, καθώς επίσης και για να αποφευχθούν τυχόν αμφισβητήσεις και αντιδικίες ανάμεσα στους φορολογουμένους και τις φορολογικές υπηρεσίες. Ορισμένοι συντελεστές, υποστηρίζουν οι ίδιοι παράγοντες, κρίνονται σήμερα ιδιαίτερα χαμηλοί και είναι λογικό, αφού παρέμειναν στάσιμοι για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς η προηγούμενη αναπροσαρμογή δεν τους άγγιξε στο σύνολό τους. Ηταν εξάλλου δεδομένο ότι την προ διετίας διευρυμένη αύξηση (αφού κατά καιρούς υπήρχαν μικρές αναθεωρήσεις) θα ακολουθούσε νέα, έτσι ώστε η προσαρμογή των συντελεστών να γίνεται σταδιακά και χωρίς μεγάλη επιβάρυνση για τους επαγγελματίες, όπως άλλωστε γίνεται και στην περίπτωση των αντικειμενικών αξιών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρόταση περί αναμόρφωσης έχει πέσει στο τραπέζι του οικονομικού επιτελείου παράλληλα με την πρόταση να δοθεί η δυνατότητα αυτοπεραίωσης σε μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων μέσω ακριβώς της αύξησης των ορίων ένταξης στο μέτρο. Η κυβέρνηση φαίνεται να καταλήγει και στη διεύρυνση των ορίων, συμμεριζόμενη την επιθυμία του εμπορικού κόσμου για επέκταση του μέτρου. Απώτερος στόχος, ασφαλώς, η άμεση ενίσχυση των δημόσιων εσόδων και ο περιορισμός των αποκλίσεων του προϋπολογισμού που υπερβαίνει σήμερα τα 5,4 δισ. ευρώ.

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Οι ΜΣΚΚ, όπως είναι γνωστό, λαμβάνονται υπόψη για τον εξωλογιστικό προσδιορισμό των κερδών των επιχειρήσεων αλλά και για την οριστική περαίωση των ανέλεγκτων χρήσεων. Ο φορολογικός νόμος παρέχει τη δυνατότητα αυτοελέγχου σε όλους τους επιτηδευματίες και τις επιχειρήσεις με τζίρο έως 150.000 ευρώ και 300.000 ευρώ, εφόσον δηλώνουν εισόδημα υψηλότερο από αυτό που προκύπτει με τον αντικειμενικό τρόπο και την εφαρμογή των ΜΣΚΚ. Οι υποστηρικτές του μέτρου της αύξησης των ΜΣΚΚ προτείνουν την αναπροσαρμογή εκείνων των συντελεστών νέων δραστηριοτήτων, που, λόγω των εξελίξεων στην αγορά, πήραν τη σκυτάλη του τζίρου από τις «παραδοσιακές», αλλά ξεπερασμένες δραστηριότητες. Προτείνεται δε η εφαρμογή και νέων ΜΣΚΚ, οι οποίοι θα προστεθούν στους ήδη υπάρχοντες που θα αναπροσαρμοσθούν. Από την άλλη πλευρά, μείωση μέχρι και ακύρωση περιμένει τους ΜΣΚΚ άλλων επαγγελμάτων που εξεμέτρησαν το ζην, θεωρούνται βλαπτικοί για τη βιωσιμότητα των κλάδων αυτών στην αγορά και απώλεσαν το ενδιαφέρον των φορολογικών Αρχών.

ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ
Από την άλλη πλευρά, το υπουργείο Οικονομίας εμφανίζεται διατεθειμένο να προχωρήσει στη διεύρυνση των ορίων ένταξης στον αυτοέλεγχο και συγκεκριμένα στον διπλασιασμό του σχετικού ορίου από 300.000 ευρώ που ισχύει σήμερα στις 600.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις εμπορίας ή παραγωγής αγαθών. Αντίθετα, φαίνεται να διατηρείται το όριο των 150.000 ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Πώς γίνεται η περαίωση

Στη διαδικασία του αυτοελέγχου τα καθαρά κέρδη του ελεύθερου επαγγελματία ή της επιχείρησης προσδιορίζονται εξωλογιστικά, δηλαδή θα πρέπει να είναι ίσα με το γινόμενο των ακαθάριστων εσόδων και του μοναδικού συντελεστή καθαρού κέρδους (MΣKK).

Για επιχειρήσεις εμπορίας ή παραγωγής αγαθών ή μικτές επιχειρήσεις ως ακαθάριστα έσοδα λαμβάνονται το άθροισμα του κόστους πωληθέντων αγαθών, δαπανών, αποσβέσεων και μικτού κέρδους. Σε κάθε περίπτωση δηλώνονται τα μεγαλύτερα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από την εξωλογιστική ή τη λογιστική μέθοδο και ο επιτηδευματίας φορολογείται για τα μεγαλύτερα καθαρά κέρδη. Αν τα ακαθάριστα έσοδα είναι μεγαλύτερα των δηλωθέντων, η επιχείρηση υποβάλλει και το ειδικό σημείωμα περαίωσης του ΦΠA, ο οποίος υπολογίζεται στη διαφορά των ακαθάριστων εσόδων.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ ΜΣΚΚ
Οι ΜΣΚΚ αποτελούν το κυριότερο κριτήριο απαλλαγής από τον έλεγχο, καθώς ακόμη και αυτοί που δηλώνουν λογιστικά κέρδη μικρότερα από αυτά που προκύπτουν εξωλογιστικά, θα πρέπει να καταβάλουν επιπλέον φόρο επί της διαφοράς, προκειμένου να περαιώσουν οριστικά τη χρήση.

Σημειώνεται ότι για πολλά από τα επαγγέλματα αυτά οι φορολογικές Αρχές χρησιμοποιούν ακόμη και σήμερα τον μέσο όρο που προέκυπτε από τους ΜΣΚΚ παρεμφερών δραστηριοτήτων, οι οποίοι υπολείπονταν ωστόσο μέχρι και 50% από τους νέους συντελεστές.

Οι ΜΣΚΚ των εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων εφαρμόζονται επί των ακαθάριστων εσόδων τους, στην περίπτωση του εξωλογιστικού προσδιορισμού των καθαρών κερδών τους (απόρριψη βιβλίων κ.λπ.) καθώς και κατά την περαίωση, χωρίς έλεγχο, των φορολογικών υποθέσεών τους. Οι συντελεστές που εφαρμόζονται στις αγορές των επιχειρήσεων λαμβάνονται υπόψη, προκειμένου να προσδιοριστούν τα καθαρά τους κέρδη εξωλογιστικά.

Εύκολα καταλαβαίνει κάποιος ότι μία επιπλέον αύξηση των συντελεστών θα οδηγούσε τα λογιστήρια των επιχειρήσεων να «προσαρμόσουν» με κάθε τρόπο προς τα πάνω τα κέρδη τους, έτσι ώστε να περαιώνονται οι χρήσεις. Ειδικότερα, με το μέτρο του αυτοελέγχου, οι ΜΣΚΚ καθίστανται το κυριότερο κριτήριο απαλλαγής από τον έλεγχο, καθώς ακόμη και αυτοί που δηλώνουν λογιστικά κέρδη μικρότερα από αυτά που προκύπτουν εξωλογιστικά θα πρέπει να καταβάλουν επιπλέον φόρο επί της διαφοράς, προκειμένου να περαιώσουν οριστικά τη χρήση.

Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες για να αποκτήσουν ασυλία από τον φορολογικό έλεγχο θα είναι αναγκασμένοι να δηλώνουν υψηλότερα καθαρά κέρδη από αυτά που προκύπτουν με την εφαρμογή των μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους και να πληρώνουν τον επιπλέον φόρο που αντιστοιχεί σε αυτά.

http://www.kerdos.gr/