Aνάσα για μικρά εισοδήματα και δανειολήπτες

2009-10-12 14:09

Tο οικονομικό επιτελείο αναμένεται να εξειδικεύσει τα μέτρα που θα ληφθούν άμεσα για την προστασία των δανειοληπτών, την ενίσχυση των εισοδημάτων, τη φορολογική μεταρρύθμιση αλλά να προδιαθέσει για τη στάση που θα κρατήσει κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με την Κομισιόν για τη μείωση των ελλειμμάτων.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Ημερησία το πρώτο νομοσχέδιο που θα καταθέσει η κυβέρνηση θα είναι αυτό για την προστασία των δανειοληπτών. Θα ακολουθήσει το νομοσχέδιο για την ενίσχυση των εισοδημάτων των ασθενέστερων τάξεων στο οποίο θα περιλαμβάνεται πιθανότατα η εισοδηματική πολιτική και τα επιδόματα που θα ξεκινήσουν να δίνονται από τον Ιανουάριο του 2010.

Ποιο μακρύς είναι ο δρόμος για το φορολογικό νομοσχέδιο με το σκεπτικό ότι θα ξεκινήσει μία περίοδος διαβούλευσης και στη συνέχεια, στις αρχές του επόμενου έτους, θα κατατεθεί προς ψήφιση στην Βουλή.

Βέβαια όπως λένε στο υπουργείο Οικονομικών ακόμη και αν ψηφιστεί για παράδειγμα τον Μάρτιο του 2010 θα έχει αναδρομική ισχύ από 1ης Ιανουαρίου.

Εξάλλου μέσα στο επόμενο δίμηνο κορυφώνονται οι διαπραγματεύσεις με την Κομισιόν προκειμένου η ελληνική κυβέρνηση να λάβει διετή παράταση έως τον Δεκέμβριο του 2012 για να ρίξει το δημοσιονομικό έλλειμμα κάτω από το 3% του ΑΕΠ.

Στο οικονομικό επιτελείο πιστεύουν ότι παρουσιάζοντας στην πραγματική τους διάσταση όλα τα μακροοικονομικά μεγέθη αλλά και ένα πλήρες τριετές Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης θα λάβουν το «ΟΚ» των Βρυξελλών.

Το πρώτο στίγμα των προθέσεων του οικονομικού επιτελείου θα δοθεί σε κλιμάκιο της Κομισιόν το οποίο επισκέπτεται την Αθήνα εντός της εβδομάδας.

Oι δανειολήπτες, σύμφωνα με το Βήμα της Κυριακής, που δεν έχουν εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία που να επαρκούν για την αποπληρωμή των υποχρεώσεων τους, θα μπορούν με βάση το εισόδημα τους να ρυθμίζουν τα χρέη τους και, σύμφωνα με όσα θα ορίζει δικαστική απόφαση, να εξοφλούν τμήμα των οφειλών τους που δεν θα είναι χαμηλότερο από το 10% των συνολικών χρεών.
Το ποσό αυτό θα καταβάλλεται σε περίοδο από 3 έως 5 έτη και στη συνέχεια, εφόσον ισχύουν τα ίδια δεδομένα ως προς την οικονομική κατάσταση του οφειλέτη, θα απαλλάσσεται από την καταβολή του υπόλοιπου τμήματος των οφειλών του.
Η υπαγωγή στη ρύθμιση και το ποσό που θα καταβάλλεται στο πλαίσιο του διακανονισμού θα αποφασίζεται από το δικαστήριο. Πριν τις δικαστικές αίθουσες, προβλέπεται η δυνατότητα εξωδικαστικού συμβιβασμού.
Εφόσον δεν υπάρξει λύση, τότε θα μπορεί να υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση.
Ο δανειολήπτης θα πρέπει να ρευστοποιήσει τα περουσιακά του στοιχεία, πριν υπαχθεί στη ρύθμιση, ώστε να πληρώσει όσο το το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της οφειλής.
Η κύρια κατοικία έως 240 τμ (με 30τμ για κάθε παιδί πάνω από τα δύο) δεν θα ρευστοποιείται. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να εξοφλήσει σε περίοδο έως 20 έτη ποσό οφειλών έως το 85% της εμπορικής αξίας του ακινήτου, όπως θα αποτιμηθεί από το δικαστήριο.
Αν η κατοικία έχει εμπορική αξία 100.000 ευρώ, πρέπει να πληρώσει τα 85.000 ευρώ σε περίοδο 20 ετών το ανώτερο, εφόσον, βεβαίως, το χρέος είναι μεγαλύτερο απ' αυτό το ποσό.
Στις περιπτώσεις δανειοληπτών, που είναι μακροχρόνια άνεργοι ή έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας, τότε θα μπορούν να απαλλαχθούν από την πληρωμή και του 10% των οφειλών τους. Οι περιπτώσεις αυτές θα επανεξετάζονται σε τακτικά χρονικά διαστήματα.

Πηγή http://www.nooz.gr