Ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, σχετικά με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, με την οποία καταργήθηκε το μέτρο της απόσυρσης

2009-11-10 17:02

Αθήνα, 09.11.2009 

 

Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου στις 2 Νοεμβρίου 2009, καταργήθηκε το μέτρο της απόσυρσης.

Η Πράξη δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 2 Νοεμβρίου 2009 (ΦΕΚ Α΄ 219) και ισχύει από την ίδια ημερομηνία.

Για όσα αυτοκίνητα εκδόθηκε η βεβαίωση παραλαβής από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας ή τα σημεία συλλογής οχημάτων την ίδια ημέρα, δηλαδή στις 2 Νοεμβρίου 2009, τα οικονομικά κίνητρα, που προέβλεπε η προηγούμενη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, θα καταβληθούν.

Με το νόμο που θα κυρώνει την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, ο οποίος θα κατατεθεί τις επόμενες ημέρες στη Βουλή, θα διευκρινίζεται ρητά το ζήτημα αυτό.

Στο μεταξύ, χθες, υπογράφηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζεται η διαδικασία καταβολής των ενισχύσεων για την απόσυρση. Μετά την υπογραφή της και από τους συναρμόδιους Υπουργούς και την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η διαδικασία καταβολής των κινήτρων, σε όσους έκαναν έναρξη της απόσυρσης μέχρι και στις 2 Νοεμβρίου 2009, θα αρχίσει άμεσα.