Ημερήσια Διάταξη των Συμβουλίων EUROGROUP-ECOFIN

2009-11-09 12:00

 

Ο Υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στις συνεδριάσεις των Συμβουλίων Eurogroup και Ecofin, σήμερα, Δευτέρα 9, και αύριο, Τρίτη 10 Νοεμβρίου, αντίστοιχα.

Ακολουθεί η ημερήσια διάταξη του Ecofin:

Α. ΠΡΟΓΕΥΜΑ:

1. Τρέχουσα οικονομική κατάσταση

Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στις φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που ανακοινώθηκαν στις 3 Νοεμβρίου 2009. Το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει από αυτές είναι ότι η οικονομία της Ε.Ε., έχοντας γνωρίσει την πιο βαθιά, μακροχρόνια και εκτεταμένη ύφεση στην ιστορία της, έχει φθάσει πλέον σε σημείο καμπής. Τους τελευταίους μήνες, παρατηρήθηκε βελτίωση της οικονομικής και της χρηματοπιστωτικής κατάστασης, η οποία οφείλεται κατά μεγάλο βαθμό στα δημοσιονομικά και νομισματικά μέτρα που ελήφθησαν.

2. Στρατηγικές εξόδου στον δημοσιονομικό και χρηματοπιστωτικό τομέα

Δημοσιονομική στρατηγική εξόδου

Οι Υπουργοί Οικονομικών θα ενημερωθούν για τις εργασίες που διεξάγονται στο πλαίσιο της Επιτροπής Οικονομικών και Χρηματοπιστωτικών Υποθέσεων (EFC), αναφορικά με τις δημοσιονομικές στρατηγικές εξόδου από την κρίση. 

Χρηματοπιστωτική στρατηγική εξόδου

Οι Υπουργοί Οικονομικών θα προβούν σε  συζήτηση προσανατολισμού, σχετικά με τις στρατηγικές απόσυρσης των μέτρων στήριξης του χρηματοπιστωτικού τομέα. Οι στρατηγικές αυτές πρέπει να είναι συνεκτικές και να βασίζονται στο στόχο για αποκατάσταση της λειτουργίας των οικονομιών της Ε.Ε., με βιώσιμα δημόσια οικονομικά και ανταγωνιστικές συνθήκες στην αγορά που θα διασφαλίζουν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

3. Στήριξη των ισοζυγίων πληρωμών

Η βοήθεια που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις Ουγγαρία, Ρουμανία και Λετονία για τη στήριξη του ισοζυγίου πληρωμών τους αποτελεί μέρος του διεθνούς πακέτου βοήθειας προς τις χώρες αυτές από διεθνείς χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς και της διμερούς στήριξης από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Έχοντας υπόψη την υφιστάμενη εμπειρία, τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάσουν τις προοπτικές μελλοντικής συνεργασίας στον τομέα αυτό.

Β. ECOFIN

1. Στρατηγικές εξόδου από τα μέτρα στήριξης του χρηματοπιστωτικού τομέα

Οι Υπουργοί Οικονομικών θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τις στρατηγικές απόσυρσης των μέτρων στήριξης του χρηματοπιστωτικού τομέα. Οι στρατηγικές αυτές πρέπει να είναι συνεκτικές και να βασίζονται στο στόχο για αποκατάσταση της λειτουργίας των οικονομιών της Ε.Ε., με βιώσιμα δημόσια οικονομικά και ανταγωνιστικές συνθήκες στην αγορά, που θα διασφαλίζουν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

2. Συνέχεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 29-30 Οκτωβρίου 2009

Στο Συμβούλιο ECOFIN στις 10 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί συζήτηση για τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής 29-30 Οκτωβρίου. Ειδικότερα:

α. Κλιματική αλλαγή

β. Οικονομική, χρηματοπιστωτική κατάσταση και απασχόληση

3. Συνέχεια της Συνάντησης των Υπουργών Οικονομικών G20 6-7 Νοεμβρίου 2009

Κατά τη σύνοδο του Συμβουλίου ECOFIN στις 20 Οκτωβρίου 2009, οι Υπουργοί Οικονομικών ενέκριναν επιστολή της Προεδρίας προς το Πρόεδρο της Ομάδας G20, στην οποία αναφέρονται οι προτεραιότητες της Ε.Ε., ενώ οι συζητήσεις ως προς το κείμενο των όρων αναφοράς συνεχίστηκε στην Επιτροπή Οικονομικών και Χρηματοπιστωτικών Υποθέσεων (EFC) κατά τη συνεδρίαση στις 27-28 Οκτωβρίου, όπου και τελικώς συμφωνήθηκε.

4. Βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών

Το Συμβούλιο ECOFIN αναμένεται να υιοθετήσει συμπεράσματα επί του θέματος, βάσει της ανακοίνωσης της Ε. Ε. στις 14 Νοεμβρίου 2009, με τίτλο «Μακροχρόνια βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών για την ανάκαμψη της οικονομίας», και της σχετικής Έκθεσης για τη βιωσιμότητα που εκδίδεται από την Ε. Ε. κάθε τρία χρόνια και στην οποία αξιολογείται η μακροπρόθεσμη δημοσιονομική βιωσιμότητα, επί τη βάση αμετάβλητων πολιτικών.

5. Καλύτερη νομοθέτηση: Μείωση του διοικητικού φόρτου

Οι δράσεις για τη μείωση του διοικητικού φόρτου και της καλύτερης νομοθέτησης εν γένει, αποτελούν βασικά συστατικά της Στρατηγικής της Λισαβόνας και παράγοντες επιτυχίας της Ενιαίας Αγοράς. Οι εν λόγω δράσεις εκτιμάται ότι θα βελτιώσουν το επιχειρηματικό περιβάλλον και θα συμβάλουν στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, με ένα δημοσιονομικά ουδέτερο τρόπο, μη θίγοντας παράλληλα τα μέτρα για την εξασφάλιση της ακεραιότητας και της διαφάνειας των χρηματοοικονομικών αγορών. 

6. Φορολογία

α. Πρόταση Οδηγίας για τη διοικητική συνεργασία στο φορολογικό τομέα

β. ΦΠΑ στις ταχυδρομικές υπηρεσίες

γ. Πρόταση Οδηγίας για την τροποποίηση των Οδηγιών 92/79/ΕΟΚ, 92/80/ΕΟΚ και 95/59/ΕΚ. αναφορικά με τη δομή και τους συντελεστές των ειδικών φόρων κατανάλωσης (ΕΦΚ)  που επιβάλλονται στα βιομηχανοποιημένα καπνά

Γ. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΕΖΕΣ

Θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση σχετικά με τη στρατηγική εξόδου από την κρίση, καθώς και την μεσο-μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών των χωρών ΕΖΕΣ (Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών). Είναι γεγονός ότι η δημοσιονομική κρίση έχει επηρεάσει δυσμενώς τα δημόσια οικονομικά των χωρών αυτών, αν και η κατάσταση διαφέρει από χώρα σε χώρα. Ορισμένες εξ αυτών, έχουν υιοθετήσει επεκτατική δημοσιονομική πολιτική ήδη από τα τέλη του 2008.