Κίνητρα και αντικίνητρα προβλέπει το ν/σ για την ανάπτυξη Eπιχειρηματικών Πάρκων

2009-08-05 12:52

 ΚΙΝΗΤΡΑ οικονομικά αλλά και πολεοδομικά για την εγκατάσταση και μετεγκατάσταση επιχειρήσεων όλων των τομέων σε οργανωμένα επιχειρηματικά πάρκα και αντικίνητρα για τη χωροθέτησή τους εκτός αυτών, περιλαμβάνει το νομοσχέδιο για την «Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων» που παρουσίασαν χθες σε συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης, ο υφυπουργός Γιάννης Μπούγας και ο γενικός γραμματέας Βιομηχανίας Γιάννης Αναστασόπουλος.

Ο κ. Χατζηδάκης μίλησε για ένα σύγχρονο και περισσότερο λειτουργικό πλαίσιο για την οργάνωση της βιομηχανικής δραστηριότητας που τροποποιεί, διευκρινίζει, αλλά και συμπληρώνει με βάση την αποκτηθείσα εμπειρία, τον Ν. 2545 του 1997, βάσει του οποίου είχε δοθεί για πρώτη φορά η δυνατότητα δημιουργίας αυτοδιαχειριζόμενων επιχειρηματικών πάρκων. Με το νομοσχέδιο που θα κατατεθεί σύντομα στη Βουλή, επιδιώκεται επίσης να μπει τάξη στις βιομηχανικές περιοχές, αλλά και στις άτυπες βιομηχανικές συγκεντρώσεις, νόμιμες ή παράνομες. Μάλιστα ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε σε περιοχές όπως τα Οινόφυτα, ο Ασπρόπυργος και το Κορωπί όπου υπάρχει υπερσυγκέντρωση επιχειρήσεων και μίλησε για απαράδεκτες καταστάσεις στις οποίες με το νομοσχέδιο επιχειρείται η βέλτιστη δυνατή παρέμβαση.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει φορολογικές διευκολύνσεις, όπως απαλλαγή των επιχειρήσεων που μετεγκαθίστανται από την καταβολή φόρου εισοδήματος για το ποσό που εισπράττεται από την εκποίηση ακινήτων εφόσον αυτό χρησιμοποιείται στο σύνολό του για τις δαπάνες μετεγκατάστασης. Επίσης οι επιχειρήσεις απαλλάσσονται από τη διαδικασία προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και την υποχρέωση έκδοσης άδειας εγκατάστασης, ενώ θα έχουν πρόσβαση σε σύγχρονες υποδομές δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, διαχείρισης αποβλήτων κ.λπ. Θεσπίζονται επίσης σημαντικές μειώσεις και φοροαπαλλαγές για τις εταιρίες ανάπτυξης των επιχειρηματικών πάρκων.

Μεταξύ των αντικινήτρων για εγκατάσταση εκτός επιχειρηματικών πάρκων σε νομούς όπου υπάρχουν τέτοια είναι και η υποχρέωση απόκτησης αιτιολογημένης απόφασης του νομαρχιακού συμβουλίου. Επίσης καταργούνται οι παρεκκλίσεις στους όρους δόμησης εκτός σχεδίου προκειμένου να αποθαρρυνθεί σταδιακά η εκτός σχεδίου δόμηση και να ωθηθούν οι επιχειρήσεις στην εγκατάσταση σε Επιχειρηματικά Πάρκα.

Οι βασικότερες διατάξεις του νομοσχεδίου είναι οι εξής:

– Διευρύνονται οι επιχειρηματικές δραστηριότητες που επιτρέπεται να εγκατασταθούν εντός των Επιχειρηματικών Πάρκων, εκτός των μεταποιητικών επιχειρήσεων και σε επιχειρήσεις του τριτογενή τομέα όπως τα logistics, οι ερευνητικές δραστηριότητες (Τεχνοπόλεις) και το εμπόριο.

– Απλοποιούνται οι διαδικασίες αδειοδότησης των Επιχειρηματικών Πάρκων με μείωση του απαιτούμενου χρόνου μέσω της θέσπισης υπηρεσίας μιας στάσης (one stοp shop), στο Yπουργείο Ανάπτυξης.

Διακρίνεται η διαδικασία θεσμοθέτησης των Ε.Π. σε δύο διακριτά στάδια: την αρχική έγκριση ανάπτυξης Ε.Π. και την τελική έγκριση ανάπτυξης Ε.Π. 

– Μειώνεται η εισφορά σε γη από 30% σε 25% και αυξάνεται η εισφορά σε χρήμα από 10% σε 15%. Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται η ρευστότητα του φορέα διαχείρισης του πάρκου και διευκολύνεται η χρηματοδότηση του έργου.

– Μειώνεται ο χρόνος υλοποίησης μελετών και κατασκευής έργων, με την επίβλεψη των μελετών και των έργων από τον ίδιο τον Φορέα ανάπτυξης.

– Προβλέπεται ότι η κυριότητα των κοινοχρήστων χώρων και υποδομών δίδεται μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής τους στον φορέα διοίκησης και διαχείρισης.

– Θεσμοθετείται η δυνατότητα ίδρυσης Ε.Π. νέων κατηγοριών: Στις περιοχές βιομηχανικών συγκεντρώσεων που παρουσιάζουν αυξημένη συγκέντρωση δραστηριοτήτων, έλλειψη υποδομών, πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά προβλήματα. Οι νέες κατηγορίες Επιχειρηματικών Πάρκων περιλαμβάνουν τα Ε.Π. Τύπου Α,Β,Γ (ανάλογα με τον βαθμό όχλησης) & Ε.Π. Ειδικού Τύπου (Ε.Π. Εξυγίανσης, Ε.Π. Χωροθέτησης Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας, Ε.Π. Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης).

– Εκσυγχρονίζονται Οι Διαδικασίες Διοίκησης και διαχείρισης των Ε.Π. Συγκεκριμένα προβλέπεται δυνατότητα ανάληψης της διοίκησης και διαχείρισης τόσο των νεοϊδρυόμενων Ε.Π. όσο και των παλαιών ΒΙΠΕ από φορέα των εγκατεστημένων επιχειρήσεων ή και από τρίτο νομικό πρόσωπο ή ΟΤΑ Α΄ βαθμού της περιοχής, ο οποίος κατέχει και την απαραίτητη τεχνογνωσία.

– Προωθείται η εγκατάσταση των επιχειρήσεων σε Ε.Π. μέσω της κατάργησης των παρεκκλίσεων σε όρους δόμησης προκειμένου να αποθαρρυνθεί σταδιακά η εκτός σχεδίου δόμηση και να ωθηθούν οι επιχειρήσεις στην εγκατάσταση σε Επιχειρηματικά Πάρκα, σύμφωνα και με τις κατευθύνσεις του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού για τη βιομηχανία.

– Προβλέπεται περίοδος ένταξης για τις βιομηχανικές περιοχές που έχουν οργανωθεί στο πλαίσιο του Ν. 2545/1997 και του Ν. 4458/1965, αλλά και για όσες επρόκειτο να οργανωθούν με βάση τον προηγούμενο νόμο.

Πηνελόπη Μητρούλια

Πηγή: Express.gr  05/08/09