ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΤΕΛΗ, ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ

2009-11-03 13:39

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΤΕΛΗ, ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ

 

 

 

 

Διαφορές μεταξύ της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 16/09/2009 και της σημερινής τροποποιημένης

 

Συνοπτικά, τροποποιούμε τα περιβαλλοντικά τέλη,  καταργούμε το μέτρο της απόσυρσης  και καταργούμε το μέτρο του πράσινου δακτυλίου.

 

 

 

1.         Περιβαλλοντικά τέλη

 

Τροποποιούνται τα περιβαλλοντικά τέλη σε σχέση με αυτό που ορίζονταν στην προηγούμενη πράξη Σουφλιά. Η βασική διαφορά είναι ότι με την σημερινή τροποποίηση αφενός  μεν ενδυναμώνονται τα περιβαλλοντικά κριτήρια, αφετέρου δε εισάγονται κοινωνικά κριτήρια.

 

Κατηγοροποίηση των ΙΧ οχημάτων: Ανάλογα με την τεχνολογία τους χωρίστηκαν σε 4 κλάσεις: Α, για τα οχήματα νέας τεχνολογίας Euro 4,5 και μεταγενέστερης και Β, Γ, Δ για τα παλαιότερης τεχνολογίας.

 

Διάρθρωση τελών κυκλοφορίας: Με την προηγούμενη πράξη Σουφλιά για τον υπολογισμό των νέων τελών κυκλοφορίας προσετέθη στα υφιστάμενα τέλη κυκλοφορίας ένα σταθερό ποσό στις τρεις κατηγορίες Β, Γ, Δ των αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας, ασχέτως κυβισμού, ενώ μειώθηκαν ελαφρά τα τέλη για την κατηγορία Α. Με τον τρόπο αυτόν υπολογισμού, είχαμε για τα μικρού κυβισμού αυτοκίνητα αυξήσεις που έφθαναν στα 400% ενώ για τα μεγάλου κυβισμού αυξήσεις της τάξης του 20%.

 

Με τη δική μας τροποποίηση αναστρέψαμε τη λογική υπολογισμού των νέων τελών, έτσι ώστε τα μικρού κυβισμού αυτοκίνητα, που αντιστοιχούν στις χαμηλότερες εισοδηματικά τάξεις, να επιβαρύνονται λιγότερο και, αντίθετα, τα μεγάλου κυβισμού που είναι και ενεργοβόρα να επιβαρύνονται περισσότερο.

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝ ΟΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ

 

Πίνακας 1        Διάρθρωση Τελών  Κυκλοφορίας για επιβατικά αυτοκίνητα οχήματα ιδιωτικής χρήσης (βάσει κυβισμού και επιβάρυνσης κινητήρα).         

 

 

<301

301-785

786-1357

1358-1928

1929-2357

>2357

A

0

28

94

184

428

562

B

35

63

137

252

521

680

Γ

51

79

162

302

596

780

Δ

68

96

187

352

671

880

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΤΕΛΗ

18

46

112

202

446

580

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝ ΟΠΩΣ ΗΤΑΝ ΣΤΗΝ ΠΝΠ ΣΟΥΦΛΙΑ

 

Πίνακας 2        Διάρθρωση Τελών  Κυκλοφορίας για επιβατικά αυτοκίνητα οχήματα ιδιωτικής χρήσης (βάσει κυβισμού και επιβάρυνσης κινητήρα).         

 

 

<301

301-785

786-1357

1358-1928

1929-2357

>2357

A

0

28

94

184

428

562

B

68

96

162

252

496

630

Γ

118

146

212

302

546

680

Δ

168

196

262

352

596

730

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΤΕΛΗ

18

46

112

202

446

580

 

 

2.         Απόσυρση

 

Στο παρελθόν αντίστοιχα μέτρα στη χώρα μας ανταποκρίθηκαν σε μια υπαρκτή ανάγκη για την ανανέωση του στόλου των Ι.Χ. αυτοκινήτων. Σήμερα, συντελεί κατά κύριο λόγο στην ενίσχυση της συγκεκριμένης αγοράς και στην αύξηση των εισαγωγών. Σε αυτές τις δυσχερείς δημοσιονομικά συνθήκες το μέτρο αυτό συνεπάγεται ένα πολύ μεγάλο κόστος για τον προϋπολογισμό, χωρίς να συνεισφέρει στην ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας της χώρας μας. Με την εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου, ενισχύονται οι εισαγωγές και άρα επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο το έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο της χώρας μας, χωρίς να στηρίζεται εγχώρια η ανάπτυξη και η απασχόληση.

 

Καταργούμε συνεπώς το μέτρο της απόσυρσης. Η απόσυρση όπου και όποτε εφαρμόστηκε δεν είχε ουσιαστικά κανένα σημαντικό περιβαλλοντικό όφελος. Σύγχρονες μελέτες αποδεικνύουν ότι τα νέα αυτοκίνητα που αντικαθιστούν τα παλιά χρησιμοποιούνται πολύ περισσότερο. Στόχος μιας περιβαλλοντικής πολιτικής στο χώρο του αυτοκινήτου θα πρέπει να είναι η αποθάρρυνση της χρήσης του ΙΧ.

 

Σε κάθε περίπτωση, όσοι συμπολίτες μας απέσυραν το αυτοκίνητό τους, προφανώς και θα τους δοθούν τα κίνητρα που προέβλεπε η υφιστάμενη ρύθμιση Σουφλιά. Θέλοντας να δώσουμε το στίγμα της νέας προσέγγισης στην αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού, προτείνουμε στους ενεργούς πολίτες να επιλέξουν να μην εισπράξουν όλο το ποσό του κινήτρου αγοράς νέου οχήματος αλλά μέρος αυτού και την χορήγηση, έναντι του υπολοίπου ποσού, δύο καρτών απεριορίστων διαδρομών με τα ΜΜΜ – επιλογή που αυξάνει και το ποσό του κινήτρου κατά 20%. Αυτό είναι μια δυνατότητα που έχει συμβολικό αλλά και ουσιαστικό χαρακτήρα.

 

 

3.         Πράσινος Δακτύλιος

 

Ο Πράσινος Δακτύλιος καταργείται γιατί η αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος στην Αθήνα πρέπει να είναι ενταγμένη σε ένα μακροπρόθεσμο στρατηγικό πλαίσιο αλλαγής της νοοτροπίας και, ταυτόχρονα, αποθάρρυνσης της χρήσης του αυτοκινήτου προς όφελος άλλων τρόπων μεταφοράς φιλικών προς το περιβάλλον και την πόλη. Εξάλλου το μέτρο αυτό είχε χρονοδιάγραμμα εφαρμογής από το 2011 για την Αθήνα και πολύ αργότερα για τις άλλες ελληνικές πόλεις. Η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας και στα κέντρα των ελληνικών πόλεων θα αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο συνολικού πακέτου για την πολιτική αυτοκινήτου και την βιώσιμη κινητικότητα (όπως τεχνικός έλεγχος, Κάρτες Καυσαερίων, ενίσχυση ρόλου ΜΜΜ, δίκτυα πεζοδρόμων ποδηλατοδρόμων, ήπιας κυκλοφορίας, αντιμετώπιση της παράνομης στάθμευσης κ.λπ.), που θα διαμορφωθεί με τη συμμετοχή του υπουργείου Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία.