Δήλωση του Προέδρου του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνου Μίχαλου για την περαίωση

2010-09-22 13:48

  

Ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Α., κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, με αφορμή τη δημοσιοποίηση του κειμένου για την περαίωση των ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

 

«Προφητικά το Ε.Β.Ε.Α. είχε επισημάνει πριν λίγες μέρες ότι για να αποβεί αποτελεσματική και χρήσιμη μία νέα περαίωση, θα έπρεπε να συνδυάζει λογικά ποσά πρόσθετου φόρου και, κυρίως, να βάζει οριστικό και αμετάκλητο τέλος στις περαιούμενες φορολογικές υποθέσεις. Το κείμενο προς διαβούλευση, όμως, που έδωσε το Υπουργείο Οικονομικών περιέχει παγίδες που αν δεν εξαλειφθούν, τότε η περαίωση θα αποτύχει παταγωδώς.

Συγκεκριμένα:

-          Το κείμενο προς διαβούλευση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανελέγχου των φορολογικών υποθέσεων που θα υπαχθούν στην περαίωση με ότι αυτό συνεπάγεται.

-          Ο συντελεστής 2% επί του τζίρου είναι υψηλός και θα πρέπει να μειωθεί στο 1%.

-          Οι συντελεστές προσαύξησης φόρου εισοδήματος είναι, επίσης, υψηλοί και θα πρέπει και αυτοί να μειωθούν.

-          Ζητείται μεγάλη προκαταβολή 25%, που, επίσης, θα πρέπει να μειωθεί.

-          Όποιος υπαχθεί στην περαίωση χάνει το πιστωτικό Φ.Π.Α.

-          Όποιες επιχειρήσεις έχουν ζημίες δε θα εξαιρεθούν από την περαίωση και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετους φόρους.

-          Δεν έχουν την απαιτούμενη προστασία οι επιχειρήσεις που έπεσαν θύματα ως λήπτες πλαστών και εικονικών τιμολογίων από τους εκδότες τους.

 

Το Ε.Β.Ε.Α. επιφυλάσσεται εντός των αμέσως επόμενων ημερών να τοποθετηθεί αναλυτικά στο πλαίσιο της ανοιχτής διαβούλευσης».