Συνέντευξη Τύπου για την Εισοδηματική Πολιτική και το Φορολογικό

2010-02-10 11:00

Αθήνα, 09.02.2010 

Συνέντευξη Τύπου για την Εισοδηματική Πολιτική και το Φορολογικό

Η Κυβέρνηση ανακοινώνει σήμερα τα βασικά σημεία της εισοδηματικής πολιτικής για το Δημόσιο, όπως επίσης και τις βασικές ρυθμίσεις του φορολογικού νομοσχεδίου.

Για τη μεν εισοδηματική πολιτική, το σχετικό νομοσχέδιο θα κατατεθεί στη Βουλή την επόμενη εβδομάδα, για το δε φορολογικό νομοσχέδιο, στις επόμενες δυο με τρεις εβδομάδες, μόλις ολοκληρωθεί και η συζήτηση με τους κοινωνικούς εταίρους. Όμως, σήμερα θέλω να παρουσιάσουμε τις βασικές ρυθμίσεις, που θα ισχύσουν.

Θέλω να ξεκινήσω, λέγοντας ότι το πλαίσιο της εισοδηματικής πολιτικής, αλλά και το πλαίσιο των αλλαγών στη φορολογία, εντάσσονται στην ευρύτερη προσπάθεια που κάνει η Κυβέρνηση για  να εξυγιάνει τα δημόσια οικονομικά, να επαναφέρει μια αίσθηση δικαίου στον Έλληνα πολίτη και να ανοίξει νέους δρόμους για την ανάπτυξη της χώρας.

  

 

  • Περισσότερα
  • Ρυθμίσεις Φορολογικού Νομοσχεδίου
  • Ενημερωτικό Σημείωμα για Εισοδηματική Πολιτική
  • Παραδείγματα Εισοδηματική Πολιτικής