Αποτελέσματα εκκαθάρισης (9η Αποστολή) του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2011

2011-08-24 16:53

Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα από την εκκαθάριση (9ης Αποστολής) του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2011. (Δείτε επισυναπτόμενο αρχείο)

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών