Ανακοίνωση σχετικά με τα αποτελέσματα από την εκκαθάριση (8ης Αποστολής) του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2011

2011-07-20 16:05

Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα από την εκκαθάριση (8ης Αποστολής) του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2011: