Ανακοίνωση σχετικά με τα αποτελέσματα από την εκκαθάριση (7ης Αποστολής) του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2011

2011-07-11 09:25

 

Αθήνα, 10 Ιουλίου 2011

 

    Ανακοίνωση σχετικά με τα αποτελέσματα από την εκκαθάριση (7ης Αποστολής) του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2011:

    Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα από την εκκαθάριση (7ης Αποστολής) του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2011:


Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα από την εκκαθάριση (7ης Αποστολής) του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2011

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Φ.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

ΑΠΟΣΤΟΛΗ : 7η

 

 

 

 

 

 

Κατηγορία

Φορολογούμενο

Φόρος

Φορολογικά Ενήμεροι

 

 

 

%

Εισόδημα

Πλήθος

%

 

Χρεωστικές

21,74

2.668.143.831

212.812.361

57.618

70,03

Πιστωτικές

36,88

3.342.791.356

-111.087.257

107.519

77,04

Μηδενικές

41,38

1.407.023.426

0

120.520

76,98

ΣΥΝΟΛΟ

100,00

7.417.958.613

101.725.104

285.657

75,49

 

 

 

 

 

 

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι από τα 378.407 εκκαθαριστικά σημειώματα τα 285.657 δηλαδή ποσοστό 75,49% επέχουν θέση φορολογικής ενημερότητας. Έγινε επεξεργασία 403.768 δηλώσεων εκ των οποίων 199.211 υπεβλήθησαν μέσω Ιnternet και 204.557  μέσω των Δ.Ο.Υ.

Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα από την εκκαθάριση (1ης έως και 7ης Αποστολής) του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2011

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Φ.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

ΑΠΟΣΤΟΛΗ : 1η έως και 7η

 

 

 

 

 

 

Κατηγορία

Φορολογούμενο

Φόρος

Φορολογικά Ενήμεροι

 

 

 

%

Εισόδημα

Πλήθος

%

 

Χρεωστικές

19,23

19.602.352.192

1.615.794.889

397.190

64,84

Πιστωτικές

38,87

28.927.311.973

-1.076.901.970

903.363

72,96

Μηδενικές

41,90

12.198.829.387

0

969.116

72,60

ΣΥΝΟΛΟ

100,00

60.728.493.552

538.892.919

2.269.669

71,25

 

 

 

 

 

 

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι από τα 3.185.625 εκκαθαριστικά σημειώματα τα 2.269.669 δηλαδή ποσοστό 71,25% επέχουν θέση φορολογικής ενημερότητας.