Αριθμός Πρωτ. 2/65922/0026 15.09.2011 Κατάργηση επιδότησης αγοράς/ανέγερσης κατοικίας.

2011-09-16 13:21

Αριθμός Πρωτ. 2/65922/0026 15.09.2011 Κατάργηση επιδότησης αγοράς/ανέγερσης κατοικίας.