Αριθμ. Πρωτ. Α1/63085/6171 17.01.2011 Ταξινόμηση ΦΙΧ αυτ/του – ψυγείου μεταφοράς επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων και απαίτηση πραγματοποίησης ακαθάριστων εσόδων από την ενδιαφερόμενη επιχείρηση.