Αριθμός Πρωτ. Α2/58100/6196 20.01.2012 Αρμόδιες υπηρεσίες για τη χορήγηση σχετικών βεβαιώσεων ως υποβαλλόμενα δικαιολογητικά για την ταξινόμηση ΦΙΧ αγροτικών αυτοκινήτων.

2012-01-23 12:12

Αριθμός Πρωτ. Α2/58100/6196 20.01.2012 Αρμόδιες υπηρεσίες για τη χορήγηση σχετικών βεβαιώσεων ως υποβαλλόμενα δικαιολογητικά για την ταξινόμηση ΦΙΧ αγροτικών αυτοκινήτων.