Αριθ. ΔΕΦΚ/Γ/5034195/ΕΞ2011 18.08.2011 Τροποποίηση της αριθ. Φ.883/530/16-9-1999 ΑΥΟ (ΦΕΚ 1872/Β/13.10.1999) «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή».

2011-08-25 12:02

Αριθ. ΔΕΦΚ/Γ/5034195/ΕΞ2011 18.08.2011 Τροποποίηση της αριθ. Φ.883/530/16-9-1999 ΑΥΟ (ΦΕΚ 1872/Β/13.10.1999) «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή».