Αριθμός Πρωτ. ΔΕΦΚ Β 5028702 ΕΞ 01.07.2011 Τροποποίηση διατάξεων του Ν.2960/2001 "Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας"

2011-07-06 12:19

Αριθμός Πρωτ. ΔΕΦΚ Β 5028702 ΕΞ 01.07.2011 Τροποποίηση διατάξεων του Ν.2960/2001 "Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας"