Αριθμ. 5023/119 17.02.2014 Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων, ηλικίας 30 – 66 ετών.

2014-02-25 10:11

Αριθμ. 5023/119 17.02.2014 Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων, ηλικίας 30 – 66 ετών.