Αριθμ. ΔΕΦΚ Δ 5041025 ΕΞ2013 22.11.2013 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.31/13/3.06.2003 Α.Υ.Ο.Ο. (ΦΕΚ 816/B/23.06.2003) Σύσταση και λειτουργία φορολογικών αποθηκών κοινοτικών οχημάτων.

2013-12-04 14:08

Αριθμ. ΔΕΦΚ Δ 5041025 ΕΞ2013 22.11.2013  Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.31/13/3.06.2003 Α.Υ.Ο.Ο. (ΦΕΚ 816/B/23.06.2003) Σύσταση και λειτουργία φορολογικών αποθηκών κοινοτικών οχημάτων.