Αριθμός Πρωτ. ΔΕΦΚ Β 5001909 ΕΞ 2012 12.01.2012 Καθορισμός της Σταθμισμένης Μέσης Τιμής (Σ.Μ.Τ.) λιανικής πώλησης των βιομηχανοποιημένων καπνών.

2012-01-24 10:29

Αριθμός Πρωτ. ΔΕΦΚ Β 5001909 ΕΞ 2012 12.01.2012 Καθορισμός της Σταθμισμένης Μέσης Τιμής (Σ.Μ.Τ.) λιανικής πώλησης των βιομηχανοποιημένων καπνών.