Ανακοίνωση σχετικά με τα αποτελέσματα από την εκκαθάριση (3ης Αποστολής) του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2011

2011-05-30 16:07

 

Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα από την εκκαθάριση (3ης Αποστολής) του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2011:

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών