Αριθμός Πρωτ. 29264/Β. 1377 01.07.2011 Παράταση του Προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας και της κεφαλαιακής επάρκειας σύμφωνα με το Ν. 3723/2008

2011-07-25 14:13

Αριθμός Πρωτ. 29264/Β. 1377 01.07.2011 Παράταση του Προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας και της κεφαλαιακής επάρκειας σύμφωνα με το Ν. 3723/2008