Ανακοίνωση σχετικά με την υπογραφή Υπουργικής Απόφασης για τις ασφαλιστικές εταιρείες, των οποίων η άδεια έχει ανακληθεί

2009-12-16 16:45

Αθήνα, 16.12.2009 

 

Σχετικά με την υπόθεση της υπό εκκαθάριση εταιρείας ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ, το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ότι, μετά από πρόταση της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α), υπογράφηκε Υπουργική Απόφαση, με την οποία παρέχεται η δυνατότητα στον επόπτη Χαρτοφυλακίων Ζωής να προσλάβει το απαιτούμενο προσωπικό και να αντιμετωπίσει τα λειτουργικά του έξοδα, ώστε να προχωρήσει στην αναδιοργάνωση των Χαρτοφυλακίων.

Με δεδομένη την αντίθεση προς την κοινοτική νομοθεσία της διάταξης που ψηφίστηκε προεκλογικά, το Υπουργείο Οικονομικών συνομιλεί με τους εμπλεκόμενους φορείς και αναζητεί λύση για την αντιμετώπιση του συνολικού προβλήματος της ασφαλιστικής αγοράς.

Στη λύση αυτή θα ενταχθεί τελικά και η εκκρεμής περίπτωση της ΑΣΠΙΣ ΑΕΓΑ.